Lộ trình của Dash

Dash có một lịch sử lâu dài về đổi mới và phát triển, với rất nhiều sản phẩm và tính năng đáng chú ý được công bố qua các năm qua. Được khởi đầu vào ngày 18 tháng giêng năm 2014, Dash nhanh chóng phát triển những tính năng mới tập trung vào việc cải thiện tốc độ, tính riêng tư, tính dễ sử dụng, điều này làm cho nó trở thành lý tưởng cho việc sử dụng như một đồng tiền kỹ thuật số. Được xây dựng để mang đến khả năng tự do tài chính và định hình phương thức thanh toán tương lai cho con người khắp toàn thế giới, Dash có một lộ trình tham vọng và một lịch sử được kiểm chứng về kết quả đã bàn giao.

Khởi đầu và Masternode

2014
complete
 • X11
 • Dark Gravity Wave
 • Masternodes
 • Sporks
 • PrivateSend
 • Ví cho Android

Hệ thống Ngân sách

2015
complete
 • Đổi lại mã
 • Ví cho iOS
 • InstantSend
 • Hệ thống quản trị

Mở rộng và Bảo mật

2016
complete
 • Bỏ phiếu cho khối 2MB
 • Máy đào dạng FPGA và ASIC
 • Dashcore và Insight API
 • Thư viện mã X11

Phi tập trung và Phí

2017
complete
 • Ví phần cứng
 • Phí thấp hơn
 • Sentinel
 • DAO Trust

Dash Core phiên bản 0.12.3

2018
complete
 • Các devnets có tên riêng
 • Cải thiện hệ thống quản trị
 • Cải tiến cho PrivateSend

DashWallet

2018
complete
 • Thương hiệu Dash mới
 • Tích hợp Uphold (Android)
 • Hỗ trợ NFC (iOS)
 • Hỗ trợ iPad (iOS)
 • Thêm bản địa hoá mới

Dash Core phiên bản 0.13

Q1 2019
complete
 • Tự động InstantSend
 • Danh sách Masternode định sẵn
 • Giao dịch đặc biệt
 • Các khoá mới cho masternode
 • Thêm mệnh giá mới .001 cho PrivateSend

DashWallet

Q1 2019
complete
 • Mở khoá ví bằng vân tay (Android)
 • Thư viện tích hợp cho iOS (iOS)
 • Nhận InstantSend (iOS)
 • Liên kết nguồn thông báo giá

Dash Core phiên bản 0.14

Q2 2019
complete
 • Long Living Masternode Quorums
 • ChainLocks chống lại tấn công 51%
 • Cập nhận mã mới từ Bitcoin

DashWallet

Q3 2019
complete
 • Tích hợp Uphold (iOS)
 • Cải tiến về nguồn giá
 • Hỗ trợ DashCore v0.14

Dash Platform MVP (Evonet)

Q4 2019
complete
 • Mạng thử nghiệm Công khai (“Evonet”)
 • DAPI, Danh tính, Tài liệu
 • Dịch vụ Định danh và Hợp đồng DashPay
 • Các thư viện
 • Tài liệu cho Nhà phát triển

Tái thiết kế DashWallet

Q1 2020
complete
 • Hợp nhất trải nghiệm cho Android và iOS
 • Hỗ trợ Dark mode cho iOS
 • Tuỳ chọn Bảo mật Nâng cao
 • Dễ dàng truy cập đến các tính năng thường dùng

Dash Core phiên bản 0.15

Q1 2020
complete
 • Cập nhật mã sửa đổi từ Bitcoin v0.15.2
 • Cập nhật giao diện cơ bản cho ví QT
 • Cải tiến hậu kiểm tra áp lực

Dash Core

2020
 • Bằng chứng Cung cấp Dịch vụ
 • Phân phối Điểm tín nhiệm
 • Cập nhật mã sửa đổi từ Bitcoin v0.16

Giới thiệu Dash Platform

2020
 • Hệ thống Tín nhiệm
 • Phần mềm Nhẹ
 • Bằng chứng Cung cấp Dịch vụ
 • Danh tính cải thiện và hợp đồng dữ liệu
 • Tối ưu Giao thức và Chuỗi khối

DashPay

2020
 • Đăng ký tên người dùng trên blockchain
 • Tạo một danh bạ liên hệ
 • Gửi và nhận tiền bằng tên người dùng