DAYS
: :
Until Evolution Genesis Release
Learn more

Trở thành một thành viên bỏ phiếu

Dash được biết đến nhiều nhất như là loại tiền kỹ thuật số đầu tiên tập trung vào tính dễ sử dụng, ẩn danh và tốc độ giao dịch. Điều mà nhiều người không biết là các tính năng đó được triển khai trên mạng lưới các máy chủ chuyên dụng được gọi là masternode, chính điều này dẫn đến nhiều tính năng thú vị không có trên các blockchain thông thường.

Masternode hoạt động như thế nào

Masternode là các máy chủ mạnh mẽ được hỗ trợ bởi các khoản thế chấp bằng Dash, và được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tiên tiến và khả năng quản trị trên blockchain. Dash đã liên với khái niệm masternode từ khi nó phát minh ra mô hình kỳ diệu này một cách rất sớm ngay sau khi dự án được bắt đầu vào năm 2014.

Masternodes chứa toàn bộ blockchain và cung cấp một lớp thứ hai rất độc đáo cho các dịch vụ của mạng lưới, nó tạo điều kiện cho các tính năng tiên tiến như InstantSend, PrivateSend và việc sử dụng tên người dùng (username) trên blockchain.

Masternodes phải được hỗ trợ bởi việc đặt cọc một khoản thế chấp bằng Dash, và đổi lại thì các nhà vận hành thường xuyên nhận được các khoản thanh toán cho dịch vụ mà họ cung cấp cho mạng lưới. Là những người giám sát tận tâm cho dự án, những người chủ masternode có cơ hội bỏ phiếu mỗi tháng cho việc cấp vốn cho những dự án của cộng đồng để phát triển hệ sinh thái Dash, lượng vốn này lên đến 10% tổng giá trị phần thưởng khối được phát sinh trong mỗi tháng.