Giao dịch nhanh và tin cậy được bảo mật bằng các thuật toán mã hoá tiên tiến

Thông qua một quá trình gọi là "đào coin", người ta sử dụng các máy tính đặc biệt để giải những bài toán cực kỳ khó. Nếu lời giải của họ đúng, họ sẽ nhận được quyền để thêm một khối mới vào chuỗi khối. Một khi mạng lưới kiểm tra rằng vấn đề đã được giải quyết một cách chính xác, một khối mới được thêm vào chuỗi khối và thợ mỏ được trả thưởng bằng đồng tiền Dash.

Đào coin hoạt động ra sao

Giống như nhiều blockchain, các giao dịch trên mạng lưới Dash được bảo mật bằng việc sử dụng phương thức mã hoá được gọi là khai thác Proof of Work (PoW). Trong quá trình này, các bộ xử lý máy tính mạnh mẽ tìm kiếm các giải pháp cho một vấn đề toán học khó được xác định bởi thuật toán băm X11.

Thuật toán này được phát triển bởi người sáng lập Dash Evan Duffield và dựa trên 11 thuật toán mã hóa an toàn nhất được biết đến vào thời điểm đó, nhằm giảm bớt năng lượng tiêu thụ và đảm bảo phân phối Dash công bằng nhất có thể trong những năm đầu của mạng. Không giống như Bitcoin, chỉ dựa trên một thuật toán duy nhất, X11 được thiết kế để bảo vệ chống lại mọi điểm yếu được phát hiện trong tương lai ở một hoặc nhiều hàm băm. Ngày nay, đào coin là một ngành công nghiệp chuyên nghiệp hóa cao và được thúc đẩy bởi các trang trại máy ASIC mạnh mẽ hoạt động trên khắp toàn cầu để bảo mật mạng lưới Dash.