Dash là Tiền mặt kỹ thuật số

Cuộc cách mạng trong hệ thống tiền số.
Gặp gỡ Tiền mặt Số.

Dash Là Tiền Mặt Số Bạn Có Thể Tiêu Ở Bất Cứ Đâu

Sử dụng Dash để thực hiện giao dịch tức thời, riêng tư trực tuyến hoặc ở cửa hàng sử dụng nền tảng mã nguồn mở của chúng tôi được vận hành bởi hàng ngàn người sử dụng trên toàn thế giới.

Tức thời

Tức thời

Thời gian của bạn là đáng giá. Thanh toán bằng InstantSend xác thực trong ít hơn một giây.

Riêng tư

Riêng tư

Bảo vệ thông tin tài chính của bạn. PrivateSend đảm bảo những lịch sử hoạt động và số dư của bạn được riêng tư.

Bảo mật

Bảo mật

Sự an toàn mà bạn có thể tin cậy. Các giao dịch được xác thực bởi sức mạnh tính toán của các thiết bị ASIC X11 với tốc độ đến 200 TerraHash và hơn 4,500 máy chủ được lưu trữ khắp nơi trên thế giới.

Mạng lưới ngang hàng thế hệ tiếp theo

Ở trung tâm của Dash là mạng lưới ngang hàng với động lực đầy đủ độc đáo cho các nút mạng. Những thợ mỏ được trả thưởng để bảo mật cho blockchain và masternode được trả thưởng cho việc phê duyệt, lưu trữ và cung cấp dịch vụ blockchain cho người dùng.

Masternode đại diện cho một lớp mới của mạng các máy chủ nó sẽ hoạt động thông qua một nhóm được bảo mật cao gọi là các quorum để cung cấp rất nhiều các dịch vụ phi tập trung như giao dịch tức tời, giao dịch riêng tư, cơ chế quản trị trong khi loại bỏ những rủi ro bị kiểu tấn công mạng lưới chi phí thấp.

Tìm hiểu thêm
Mạng lưới ngang hàng thế hệ tiếp theo

Giao thức Tự quản trị, Tự cấp vốn đầu tiên

Với Dash, bất kỳ ai cũng có tiếng nói và có khả năng đề xuất các dự án trực tiếp cho mạng lưới. Bất cứ điều gì bạn cũng có thể làm - từ việc marketing đến việc phát triển - nó giúp cho Dash tăng trưởng và những cải thiện đó sẽ được chi trả. Điều đó có nghĩa Dash cấp vốn cho sự chấp nhận nó, cho sự phát triển của chính nó, còn sự đồng thuận thì được đảm bảo, và bất cứ ai cũng có thể trở nên đáng tin cậy trên mạng lưới này.

Chỉ cần gửi đề xuất ngân quỹ và trình bày ý tưởng của bạn với mạng lưới để được cấp vốn cho dự án của bạn, hoặc nếu bạn vận hành một Masternode, hãy chắc chắn rằng mình có bỏ phiếu!

Các đề xuất Gửi một Đề xuất
Giao thức Tự quản trị, Tự cấp vốn đầu tiên

Mạng lưới phát triển nhanh nhất

Nhờ có việc tạo động lực, mạng lưới Dash đã phát triển đến 4,100 masternode từ khi lần đầu ra mắt vào năm 2014, điều đó có nghĩa mạng lưới ngang hàng của Dash là một trong những mạng lưới ngang hàng lớn nhất thế giới.

Nhiều nút có nghĩa là nhiều dịch vụ bảo đảm, và nhiều khả năng để phục vụ nhu cầu tiền số cho người dùng cuối ở bất cứ nơi nào trên thế giới với 24/7 tức là 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần.

Thống kê mạng
Mạng lưới phát triển nhanh nhất

Tiền điện tử tiến hoá

Điều gì sẽ xảy ra tiếp? Chúng tôi muốn tiền số trở nên dễ sử dụng đến mức bà của bạn cũng có thể sử dụng.

Dash Evolution sẽ cho phép bạn đăng nhập và truy cập đến Dash của mình từ bất kỳ thiết bị nào và có thể giao dịch một cách dễ dàng như bạn có thể làm với PayPal, nhưng nó hoàn toàn theo cách phi tập trung. Hãy tiếp tục theo dõi…

Tìm hiểu thêm
Dash Evolution

Tin tức mới nhất

Xem tất cả các tin

Bắt đầu

Tải ví và bắt đầu sử dụng Tiền Mặt Số!

Lấy Dash