Chi tiêu số Dash của bạn tại hàng ngàn nhà bán lẻ và các dịch vụ.

Mua hàng online tại Mỹ, hoặc tại các tiệm tạp hoá ở Venezuela. Ăn gà rán ở Caracas, hoặc thưởng thức cốc cafe và thư giãn ở New Hampshire. Nạp tiền cho điện thoại của bạn hay duyệt Internet với độ bảo mật cao nhất. Có vô số lựa chọn cho bạn quyết định.

Xem thêm tại discoverdash.com
Chọn phân loại
Tôi muốn mua với
sử dụng
sort by

{{item.vendor_name}}

{{item.vendor_category}}

Tên sàn giao dịch
Tỷ giá giao dịch
Phương thức thanh toán
Mua Dash
Tỷ giá giao dịch

${{item.price.toFixed(2)}}

{{typeof item.volume == 'undefined' ? "" : "Vol.: $" + item.volume.toFixed(0).toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",")}}

Phương thức thanh toán {{method}}