نقشه راه دش

دش از سابقه‌ای طولانی در نواوری و توسعه برخوردار است و چندین محصول و قابلیت چشمگیر را نیز طی سال‌های فعالیت خود عرضه کرده است. دش که در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴ عرضه شد، توانست قابلیت‌های متعددی را با تمرکز روی سرعت، محرمانگی و نیز کاربردی‌‌سازی طراحی کرده و آن را به یک گزینه اید‌ه‌آل به عنوان یک ارز دیجیتال تبدیل کند. دش که با هدف ارائه آزادی مالی و نیز ایفای نقش در آینده پرداخت‌ها برای مردم در سراسر جهان وارد میدان شده، یک نقشه راه بلندپروازانه را پیش رو دارد که سابقه‌اش نیز گویای عزمش در این مسیر است.