Dash Wallet

Wallet ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ไว้ส่ง รับและเก็บ Dash มันใช้ง่ายและคุณสามารถเลือกที่จะส่งการชำระเงินโดยไม่ระบุตัวตนจาก wallet ของคุณโดยใช้ PrivateSend

ความปลอดภัย

โปรดรักษาความปลอดภัย wallets ของคุณด้วยการปกป้องด้วยรหัสผ่านที่คาดเดายาก นอกจากนี้ควรสำรองข้อมูล wallets ของคุณไว้บ่อยๆและเก็บสำเนาไว้ในที่ต่างๆเพื่อลดโอกาสการสูญเสีย หากคุณใช้ wallet สร้าง "seed" (ชุดคำสุ่มยาว ๆ ) เช่น Trezor หรือ waller Electrum อย่าลืมเขียน seed นี้และจัดเก็บสำเนาไว้หลายชุดในที่ปลอดภัย seed เหล่านั้นช่วยให้คุณสามารถคืนค่า wallet ทั้งหมดของคุณในกรณีที่สูญเสีย สำหรับความช่วยเหลือในการสร้างรหัสผ่านที่เข้มงวดโปรดไปที่ keepassxc.org

เดสก์ท็อป

Dash Desktop Wallets สามารถใช้ได้กับคุณสมบัติและความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

ล่าสุด: 12 มกราคม 2018   v0.12.2.3

Dash Core Win/64 Installer

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Core Win/64 ZIP

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Electrum

Dash Electrum is a simple and secure light wallet. SPV technology allows you safely create transactions using keys stored on your device, without downloading the entire blockchain. Certain Dash features such as InstantSend and PrivateSend are not yet supported.

Exodus

Exodus is the first desktop multi-asset wallet with ShapeShift built in. Exodus encrypts private keys and transaction data locally for your eyes only - no accounts, no servers, no data sharing. Track the value of your blockchain asset portfolio, in real time, as market conditions change.

Jaxx

All keys are created on your local device and never sent to any servers. This means you have full control of your wallet and Jaxx neither holds nor has access to your funds.

Dash Core Win/32 Installer

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Core Win/32 ZIP

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Jaxx

All keys are created on your local device and never sent to any servers. This means you have full control of your wallet and Jaxx neither holds nor has access to your funds.

Dash Core

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Electrum

Dash Electrum is a simple and secure light wallet. SPV technology allows you safely create transactions using keys stored on your device, without downloading the entire blockchain. Certain Dash features such as InstantSend and PrivateSend are not yet supported.

Exodus

Exodus is the first desktop multi-asset wallet with ShapeShift built in. Exodus encrypts private keys and transaction data locally for your eyes only - no accounts, no servers, no data sharing. Track the value of your blockchain asset portfolio, in real time, as market conditions change.

Jaxx

All keys are created on your local device and never sent to any servers. This means you have full control of your wallet and Jaxx neither holds nor has access to your funds.

Dash Core Linux 32 Bit

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Core Linux 64 Bit

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Core Raspberry Pi 2

Official Dash Core fully featured Wallet and P2P Client, including InstantSend, PrivateSend, Governance and Masternode management features

Dash Electrum

Dash Electrum is a simple and secure light wallet. SPV technology allows you safely create transactions using keys stored on your device, without downloading the entire blockchain. Certain Dash features such as InstantSend and PrivateSend are not yet supported.

Exodus

Exodus is the first desktop multi-asset wallet with ShapeShift built in. Exodus encrypts private keys and transaction data locally for your eyes only - no accounts, no servers, no data sharing. Track the value of your blockchain asset portfolio, in real time, as market conditions change.

Jaxx

All keys are created on your local device and never sent to any servers. This means you have full control of your wallet and Jaxx neither holds nor has access to your funds.

โทรศัพท์มือถือ

Dash Desktop Wallets สามารถใช้ได้กับคุณสมบัติและความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ทำงานจากโทรศัพท์มือถือของคุณ (ไอโฟน,แท็ปเลต,...) อุปกรณ์

Dash Wallet by Hash Engineering

Have your Dash always with you, in your pocket! You pay by quickly scanning a QR code. As a merchant, you receive payments reliably and instantly. Dash Wallet is the first mobile Dash app, and arguably also the most secure! (Requires Android 4 or higher) FEATURES • InstantSend available • No registration, web service or cloud needed! This wallet is de-centralized and peer to peer. • Display of Dash amount in DASH, mDASH and µDASH. • Conversion to and from national currencies. • Sending and receiving of Dash via NFC, QR codes or Dash URLs. • Address book for regularly used Dash addresses. • When you're offline, you can still pay via Bluetooth. • System notification for received coins. • Sweeping of paper wallets (e.g. those used for cold storage). • App widget for Dash balance.

Edge Wallet

Super-user friendly multi-asset wallet (Dash, Bitcoin, Ethereum, and more) from the folks that brought you the Airbitz Bitcoin Wallet. FEATURES • Log in with username and password • Pin or fingerprint access. • "Edge Secure" 2-factor authentication • Segwit enabled for BTC and LTC • In app exchange of assets (Shapeshift) • Open source! COMING FEATURES • Transaction history reports • In app fiat exchange • Spending limits • and more...

Coinomi

MultiCurrency Wallet, securely with our cross-chain enabled mobile hybrid wallet. • Superb Security Your private keys never leave your device. Strong wallet encryption and cryptography guarantee that your funds will remain safe under your ultimate control. • Enhanced Privacy & Anonymity No KYC bureaucracy to access your funds, no IP association, no identity linking, no transactions tracking. Our servers anonymize your requests by hiding your IP from prying eyes. • Exchange Inside Convert between altcoins instantly from within the app, through our strategic partner ShapeShift. • One-time Backup Hierarchical Deterministic Wallet (BIP44) enables you to keep everything accessible and secure with just one super-passphrase which you only have to back-up once and for all.

Jaxx

Jaxx Blockchain Interface & Wallet

All keys are created on your local device and never sent to any servers. This means you have full control of your wallet and Jaxx neither holds nor has access to your funds.

Dash Core iOS

Official Dash Core

Dashwallet is the first and only iPhone wallet which connects directly to the dash network. This means that there are no servers to get hacked or go down - your funds are always safe. Even if your phone is lost, damaged or stolen, you can easily recover your funds using your personal recovery phrase.

Edge Wallet

Super-user friendly multi-asset wallet (Dash, Bitcoin, Ethereum, and more) from the folks that brought you the Airbitz Bitcoin Wallet. FEATURES • Log in with username and password • Pin or fingerprint access. • "Edge Secure" 2-factor authentication • Segwit enabled for BTC and LTC • In app exchange of assets (Shapeshift) • Open source! COMING FEATURES • Transaction history reports • In app fiat exchange • Spending limits • and more...

Jaxx

Jaxx Blockchain Interface & Wallet

All keys are created on your local device and never sent to any servers. This means you have full control of your wallet and Jaxx neither holds nor has access to your funds.

ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ของ wallet เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกัน Wallet ของคุณจากแฮกเกอร์และโจร Wallet Wallets ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์กระเป๋าสตางค์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดำเนินการจัดการการสร้างคีย์ส่วนตัวการจัดเก็บคีย์ส่วนตัวและการทำธุรกรรม อาร์ดแวร์ Wallets ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ก wallet ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดำเนินการจัดการการสร้างคีย์ส่วนตัวการจัดเก็บคีย์ส่วนตัวและการทำธุรกรรม

KeepKey Hardware Wallet

KeepKey is a hardware wallet that secures Dash (and other cryptocurrencies). Your assets are protected from hackers and thieves. KeepKey works with the wallet software on your computer by taking over the management of private key generation, private key storage, and transaction signing.

Ledger Nano S

Ledger Nano S is a Dash (Bitcoin, Ethereum and Altcoins) hardware wallet, based on robust safety features for storing cryptographic assets and securing digital payments. It connects to any computer (USB) and embeds a secure OLED display to double-check and confirm each transaction with a single tap on its side buttons.

Trezor

TREZOR is a hardware wallet providing advanced security for handling bitcoin private keys. Unlike traditional cold storage methods (offline storage or paper wallet), TREZOR is able to make secure payments without exposing your private keys to a potentially compromised computer

Paper

Paper wallet เป็นแบบฟอร์มของ cold wallet และเป็นเอกสารสำคัญของผู้ถือ

Dash Core Paper Wallet

Paper wallets are a form of cold wallet and essentially a bearer instrument – whoever holds them has access to both the Dash private key and therefore the address.

เว็บ

เว็บ wallets

MyDashWallet

MyDashWallet is a web interface to the Dash blockchain, inspired by MyEtherWallet and created by DeltaEngine.net. It is explicitly not an online wallet, meaning you maintain control over your private keys at all times. Unlike many other light wallets, MyDashWallet also supports advanced Dash features such as InstantSend and PrivateSend. The project is non-profit, open source and free to use. You can load a wallet and transact in a variety of wallet formats: Keystore wallet (file-based) Ledger hardware wallet Trezor hardware wallet Private key BIP39/44 HD recovery phrase (coming soon) BIP32 HD recovery phrase (coming soon) Multiplatform / Web Browser