Các nguyên tắc về thương hiệu

Tài liệu hướng dẫn các nguyên tắc thương hiệu bao gồm tất cả những gì bạn cần để tạo sự nhận biết Dash. Nó cũng cung cấp cho những đối tác giá trị của chúng ta những thông tin cần thiết và rõ ràng để tiếp thị thành công thương hiệu của họ kết hợp với của chúng ta.

Xem hướng dẫn về thương hiệu

Tất cả các thành phần đồ hoạ được render bởi Wit Olszewski và được cấp phép theo chuẩn Creative Commons Attribution 4.0 International License. Phiên bản độ phân giải cao hơn sẽ được cung cấp nếu có yêu cầu.

Creative Commons Licence