Hướng dẫn phong cách thương hiệu và tài sản

Hướng dẫn về phong cách thương hiệu này chứa mọi thứ bạn cần để tạo một điểm tiếp xúc Dash dễ nhận biết. Nó cũng cung cấp cho các đối tác có giá trị của chúng ta thông tin cần thiết để tiếp thị rõ ràng và thành công thương hiệu của họ kết hợp với của chúng ta.

Tải xuống hướng dẫn style (52MB)

Bảng màu

Kiểu in

Logo của Dash

Biểu tượng Dash

Đoạn mã thô cho SVG có thể mở rộng

Kết quả