Hướng dẫn phong cách thương hiệu và tài sản

Hướng dẫn về phong cách thương hiệu này chứa mọi thứ bạn cần để tạo một điểm tiếp xúc Dash dễ nhận biết. Nó cũng cung cấp cho các đối tác có giá trị của chúng ta thông tin cần thiết để tiếp thị rõ ràng và thành công thương hiệu của họ kết hợp với của chúng ta.

Tải xuống hướng dẫn style (52MB)

Bảng màu

Dash Blue

RGB: 0, 141, 228
CMYK: 76, 38, 0, 0
PMS: 2925c
Hex: #008de4

Deep Blue

RGB: 1, 32, 96
CMYK: 100, 94, 31, 29
PMS: 534c
Hex: #012060

Midnight Blue

RGB: 11, 15, 59
CMYK: 100, 96, 41, 53
PMS: 5255c
Hex: #0b0f3b

Black

RGB: 17, 25, 33
CMYK: 82, 71, 59, 75
PMS: Black 6 C
Hex: #111921

Gray

RGB: 120, 120, 120
CMYK: 54, 46, 45, 11
PMS: Cool Gray 9 C
Hex: #787878

White

RGB: 255,255,255
CMYK: 0, 0, 0, 0
PMS: -
Hex: #ffffff

Kiểu in

Montserrat

Lý tưởng cho các tiêu đề, và các đề mục cả ở việc in ấn và hiển thị kỹ thuật số. Xem đến phần nhẹ hơn trong gia đình font khi sửa dụng tại cỡ 35pt hoặc lớn hơn.

Open Sans

Được sử dụng cho phần thân, cả online và offline. Open Sans có thể được dùng lên đến cỡ 18pt, sau đó có thể tìm Montserrat cho phần tiêu đề.

Roboto Condensed

Roboto Condensed là lý tưởng cho những giao diện của các ứng dụng mà thiếu không gian

Logo của Dash

Biểu tượng Dash

Đoạn mã thô cho SVG có thể mở rộng

Kết quả