DAYS
: :
Until Evolution Genesis Release
Learn more

Danh sách đầy đủ các sàn giao dịch

Các sàn giao dịch tiền số truyền thống hoạt động cũng giống như các sàn giao dịch chứng khoán, nơi có người mua và người bán giao dịch dựa trên giá tức thời trên thị trường tiền số. Các sàn giao dịch hoạt động như là một thành phần trung gian, thường sẽ đòi hỏi một mức phí cho mỗi giao dịch. Một số sàn thì hỗ trợ giao dịch với các loại tiền thông thường như (Đô la Mỹ, Euro) để đổi lấy tiền số, trong khi có nhiều sàn chỉ hỗ trợ việc trao đổi giữa các loại tiền số với nhau.

Chọn phân loại
Tôi muốn mua với
sort by

{{item.vendor_name}}

{{item.vendor_category}}

Tên sàn giao dịch
Features
Deposit speed
Tỷ giá giao dịch
Trading pairs
Mua Dash
Sàn giao dịch
{{item.confirmations * 2.5}} minutes
Tỷ giá giao dịch

${{item.price.toFixed(2)}}

{{typeof item.volume == 'undefined' ? "" : "Vol.: $" + item.volume.toFixed(0).toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",")}}

Trading pairs {{currency}}

Danh sách các nhà môi giới

Các nhà môi giới mua và bán tiền số tại một mức giá định sẵn, và đôi khi nó còn được gọi là thị trường chưa lên sàn over-the-counter (OTC). Chúng thường dễ sử dụng và nhanh chóng hơn so với các sàn giao dịch, nhưng cũng đắt hơn. Các nhà môi giới cũng có thể hỗ trợ các lệnh mua lớn hơn với mức giá cố định.