January 6, 2018 12:00 am

Announcing that Dash trading is now activated on bitcoin.vn

(Please see English version below)

Kính gửi quý khách hàng,

Bitcoin.vn xin thông báo dịch vụ mua bán Dash đã được kích hoạt ngay hôm nay. Như vậy, tổng danh mục tiền điện tử được cung cấp trên hệ thống của chúng tôi đã tăng lên 4 loại tiền điện tử: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin và Dash.

Dash là một trong những đồng tiền điện tử nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng nhờ các tính năng đặc biệt như giao dịch ẩn danh (PrivateSend) và giao dịch tức thời (InstantSend). Ngoài ra, Dash còn có thể được xem như một tổ chức tự động phi tập trung (DAO) với mô hình gây quỹ và huy động vốn tự động nhằm khích lệ sự tham gia đóng góp của các cá nhân và doanh nghiệp vì sự phát triển mạng lưới blockchain Dash trên toàn cầu.

Trong năm 2018 này, bitcoin.vn sẽ tích hợp thêm rất nhiều loại tiền điện tử có tiềm năng khác, đồng thời mở rộng mô hình kinh doanh của chúng tôi sang những loại hình dịch vụ mới.

Chúng tôi luôn cam kết hoạt động vì sự an toàn, bảo mật và minh bạch. Chúng tôi đã và đang làm việc không ngừng nghỉ để mang lại cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để quý khách hàng luôn hài lòng trong thời gian tới.

Đội ngũ bitcoin.vn,

——

Dear valued customers,

We are pleased to announce that Dash trading is now activated on bitcoin.vn. This has increased our service portfolio to 4 crypto currencies: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin and Dash.

Dash is one of the most supported crypto currencies thanks to its innovative functions such as private transactions (PrivateSend) and instant transactions (InstantSend). Besides, Dash’s decentralized governance and budgeting system that enables the network to pay individuals and businesses to perform work that adds value to Dash makes it a decentralized autonomous organization (DAO).

This year, bitcoin.vn is going to add more potential crypto currencies into our platform and introduce other new products.

We are committed to safety, security and transparency. We are working tirelessly to provide the best service and support and we will continue to do our best to keep our valued customers satisfied.

https://bitcoin.vn Team,

Author: BACH
Original link: https://blog.bitcoin.vn/mua-ban-dash/


About the author


dash