Dash Core Group

Dash Core Group, Inc. (DCG) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำงานให้กับ Dash Network ในทุก ๆ เดือนจะได้รับเงินโดยตรงจากบล็อกเชนถ้าหากเครือข่ายอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรอื่น ๆ ที่ทำงานกับ Dash Network สามารถตรวจสอบได้จากฟอรั่มในชุมชนของ Dash

งานที่ DCG

Select Team

{{person.team_name}}

{{person.team_role}}

Email: {{person.email}}

Keybase: {{person.keybase}}

Dash Forum: {{person.dashforum}}