Dash Core Group

Ang Dash Core Group, Inc. (DCG) ay isa sa mga organisasyon na gumaganapara sa Network ng Dash. Bawat buwan, ito ay pinondohan nang direkta mula sa blockchain kung aprubahan ang network. Para sa karagdagang impormasyon sa iba pang mga organisasyon na gumagana para sa Network ng Dash, mangyaring suriin ang mga forum ng talakayan ng komunidad ng Dash.

Mga trabaho sa DCG

Piliin ang Grupo

{{person.team_name}}

{{person.team_role}}

Email: {{person.email}}

Keybase: {{person.keybase}}

Dash Forum: {{person.dashforum}}