Operate the Network, Run a Masternode

กุญแจสำคัญในการเพิ่มความเร็วความปลอดภัยและขีดความสามารถของ Dash คือนวัตกรรมที่เรียกว่า masternodes Dash masternodes ดำเนินการโดยชุมชนผู้ใช้ของเรา พวกเขาประกอบด้วยแก่นสำคัญหลักของเครือข่าย Dash, ถ่ายทอดธุรกรรมของผู้ใช้และยืนยันพวกเขาทั่วโลกภายในไม่กี่วินาที ผู้ประกอบการ Masternode ได้รับเงินเพื่อให้บริการเหล่านี้กับเครือข่ายและทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเครือข่ายโดยการโหวตข้อเสนองบประมาณ