Video Translation for Subtitles

tungfa

Administrator
Dash Core Team
Moderator
Foundation Member
Masternode Owner/Operator
Apr 9, 2014
8,902
6,733
1,283
Hey All,
i am working on Subtitles for the "What is Dash" Video

anybody interested in translating this into Swedish ?
;)
https://dashtalk.org/threads/new-video-translations.6159/


Transcript:
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
If you are watching this,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
you are probably wondering,
what is Dash

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
or maybe even

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
what is a digital currency

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800
Well

6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash is Digital Cash

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Money exchanged on a highly secure open sourced

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
Peer to Peer Network

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
much like bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
but unlike Bitcoin
it is really the first form of Digital Cash

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
that works just like Physical Cash

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Your Money isn't held in a central banking

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
organisation.
Instead, you hold your money in a safe and

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
easy way maintaining full control.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
This means that you have total privacy when

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
it comes to your purchases
your transactions can not be tracked by any

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organisation or curious 3rd parties.

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Instead

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
your information is private !

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
Another great benefit is that transactions

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
can occur instantaneously,
there is no wait or lag

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Money changes hands right away

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
just like handing over physical cash when
making a purchase.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
And because Dash is truly fungible

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
it is the 1st true working form of Digital
Cash

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
That means that Dash really is private, instantaneous

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
and secure

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
With Dash Fee's are extremely low or completely

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
none existent

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
no bank is sitting in the middle of everything

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
charging you to hold or use your money

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Instead

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
you've got the power

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Anyone can use Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
anywhere around the world
at any time

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
just download the wallet for free and get

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
started

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
you can buy yourself goods and services

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
contribute to projects or charities, send
money to friends and family and more

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
all without boundaries

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
and this is just the beginning

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash is Digital Cash

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
To learn more on how Dash is building the

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
Future of money
visit us online at www dot dashpay dot io
 

Dash4Ever

Active Member
Sep 24, 2015
105
105
93
Sweden
Dash Address
XybaxnhtFBih2g4M2F71rWKBt5USzo8R
Hey All,
i am working on Subtitles for the "What is Dash" Video

anybody interested in translating this into Swedish ?
;)
https://dashtalk.org/threads/new-video-translations.6159/


Transcript:
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
If you are watching this,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
you are probably wondering,
what is Dash

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
or maybe even

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
what is a digital currency

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800
Well

6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash is Digital Cash

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Money exchanged on a highly secure open sourced

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
Peer to Peer Network

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
much like bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
but unlike Bitcoin
it is really the first form of Digital Cash

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
that works just like Physical Cash

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Your Money isn't held in a central banking

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
organisation.
Instead, you hold your money in a safe and

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
easy way maintaining full control.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
This means that you have total privacy when

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
it comes to your purchases
your transactions can not be tracked by any

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organisation or curious 3rd parties.

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Instead

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
your information is private !

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
Another great benefit is that transactions

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
can occur instantaneously,
there is no wait or lag

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Money changes hands right away

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
just like handing over physical cash when
making a purchase.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
And because Dash is truly fungible

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
it is the 1st true working form of Digital
Cash

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
That means that Dash really is private, instantaneous

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
and secure

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
With Dash Fee's are extremely low or completely

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
none existent

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
no bank is sitting in the middle of everything

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
charging you to hold or use your money

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Instead

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
you've got the power

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Anyone can use Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
anywhere around the world
at any time

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
just download the wallet for free and get

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
started

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
you can buy yourself goods and services

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
contribute to projects or charities, send
money to friends and family and more

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
all without boundaries

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
and this is just the beginning

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash is Digital Cash

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
To learn more on how Dash is building the

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
Future of money
visit us online at www dot dashpay dot io
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
Om du ser det här,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
undrar du säkerligen,
vad är Dash ?

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
eller till och med

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
vad är en digital valuta ?

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800


6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash är digitala pengar

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Digitala pengar som överförs över ett nätverk med hög säkerhet

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
Även kallat Peer to Peer Nätverk

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
ungefär som bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
men till skillnad från bitcoin
är detta den första formen utav digitala pengar

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
det fungerar på exakt samma sätt som med riktiga sedlar

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Dina pengar hålls inte på något bankkontor

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
Organisation.
Istället, håller du dina pengar i ett kassaskåp

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
enkelt sätt att ha full kontroll över dina pengar.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
Med andra ord finns det ingen spårbarhet

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
när du skall handla
dina inköp kan inte spåras på något sätt

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organisationer eller 3dje parter

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Istället

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
din information är helt privat!

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
En annan fördel är att transaktionerna

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
kan ske omedelbart,
det är ingen väntetid innan betalningen är framme.

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Pengarna skickas iväg direkt

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
Precis som när lämnar över en sedel när
du skall handla i butik.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
Och därför är Dash verkligen utbytbar

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
det är den första fungerande digitala
valutan

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
Detta betyder att Dash är privat, momentan

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
och säkert

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
Dash avgifter för tjänsten är minimala eller

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
existerar inte alls

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
ingen bank sitter imellan och styr allting

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
tar avgifter för att hålla dina pengar eller använda dina pengar

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Istället

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
är det du som bestämmer

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Vem som helst kan använda Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
över allt i världen
när som helst

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
bara ladda ner plånboken gratis och

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
kom igång

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
du kan köpa dig själv saker eller tjänster

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
ge pengar till projekt eller välgörenhet,
skicka pengar till vänner och familj med mer

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
utan några gränser

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
och det här är bara början

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash är digitala pengar

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
För att lära mer om hur Dash bygger

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
Framtiden för pengar
Besök våran hemsida www dot dashpay dot io
 
  • Like
Reactions: tungfa

tungfa

Administrator
Dash Core Team
Moderator
Foundation Member
Masternode Owner/Operator
Apr 9, 2014
8,902
6,733
1,283
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
Om du ser det här,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
undrar du säkerligen,
vad är Dash ?

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
eller till och med

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
vad är en digital valuta ?

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800


6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash är digitala pengar

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Digitala pengar som överförs över ett nätverk med hög säkerhet

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
Även kallat Peer to Peer Nätverk

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
ungefär som bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
men till skillnad från bitcoin
är detta den första formen utav digitala pengar

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
det fungerar på exakt samma sätt som med riktiga sedlar

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Dina pengar hålls inte på något bankkontor

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
Organisation.
Istället, håller du dina pengar i ett kassaskåp

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
enkelt sätt att ha full kontroll över dina pengar.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
Med andra ord finns det ingen spårbarhet

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
när du skall handla
dina inköp kan inte spåras på något sätt

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organisationer eller 3dje parter

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Istället

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
din information är helt privat!

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
En annan fördel är att transaktionerna

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
kan ske omedelbart,
det är ingen väntetid innan betalningen är framme.

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Pengarna skickas iväg direkt

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
Precis som när lämnar över en sedel när
du skall handla i butik.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
Och därför är Dash verkligen utbytbar

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
det är den första fungerande digitala
valutan

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
Detta betyder att Dash är privat, momentan

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
och säkert

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
Dash avgifter för tjänsten är minimala eller

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
existerar inte alls

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
ingen bank sitter imellan och styr allting

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
tar avgifter för att hålla dina pengar eller använda dina pengar

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Istället

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
är det du som bestämmer

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Vem som helst kan använda Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
över allt i världen
när som helst

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
bara ladda ner plånboken gratis och

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
kom igång

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
du kan köpa dig själv saker eller tjänster

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
ge pengar till projekt eller välgörenhet,
skicka pengar till vänner och familj med mer

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
utan några gränser

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
och det här är bara början

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash är digitala pengar

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
För att lära mer om hur Dash bygger

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
Framtiden för pengar
Besök våran hemsida www dot dashpay dot io
Very cool !
Thank you for that,
uploaded

Is this image correct ?
tx