Säkerhetsråd om "CoinShuffle" och "Darkwallet" (forts.)

Bergstrom

Well-known Member
Foundation Member
Dec 12, 2014
69
62
158
35
Malmö

  1. Exempel på en "Darksend"-transaktion:

Som exempel på anonymitetstypen "Darkcoin" tillhandahåller har jag förtecknat en helt anonym transaktion här. Denna transaktion gick djupare än 10 lager. (Mixat kapital gick igenom processen i fler än 10 enskilda "Masternode"s, var och en med totalt 3 användare.) Du kommer att märka att det inte finns växel att spåra och var och en av deltagarna i varje fas använder samma denominationer.

http://explorer.darkcoin.io/tx/14be41bfbcda630615be6a7e7df5d2391f60c570bc2280763e22349f689f6474(skickat 3,2 DRK anonymt)
http://explorer.darkcoin.io/tx/1d7072ab9448d8b59b453fcb53f49f3601f4418e21adc00b03a9bf46cbad7955
http://explorer.darkcoin.io/tx/d71ba5edd833e0a13cc3f4f828e7ae8bdebb7b8eeabc3a780099695d0bde9525
http://explorer.darkcoin.io/tx/327c39874c5e6bb981001b5ac4e14a59549007d202bc42bf404b9232944c1255
http://explorer.darkcoin.io/tx/05be05e35917043ec128fffac6d1c18832f62ed93616cfc805cca1de18b152f7
http://explorer.darkcoin.io/tx/fd946e98a4e4168ba426e69d0a7d2c8a871973c013698900aa4a3c9e23722d5d
http://explorer.darkcoin.io/tx/de8be67ed9a45ded8c179d5cb9e4ca5dc958a57804645cc83ad30a57229bfe05
http://explorer.darkcoin.io/tx/5ce1b10d8d39ee12fada352f646a0bc7fd10e5c68be3657b7e1f25daa96445ec
http://explorer.darkcoin.io/tx/d438fbdc1cd08a9335d0d85705cca1b4b16ae02ccf4c912202288750fa3d3a06
http://explorer.darkcoin.io/tx/12d0d2f81eabc990556126e8e86abd7f6587ce9a252e697d49babe02e1e0784d
http://explorer.darkcoin.io/tx/faa07d6d48cbaabc6cf7f6167cd851b722d8b5d56ed5b45be4c221cd54a4dc7f
http://explorer.darkcoin.io/tx/278ac690ed283b2f8c6d27173fb45d777198b612b3a67484724fea5c340b1b35
http://explorer.darkcoin.io/tx/0c1c8796010c466d340c209bf3804d14f8ded70e523fa92baa25d938491625d7
http://explorer.darkcoin.io/tx/990e5d83a66fa189241af04492496f7d1d2ea7ebb958cc7e3a75185525b94116
http://explorer.darkcoin.io/tx/01edb919d043e7f34a54e58714cd0e4796a7752132d7d7498938b6b9c2ec4595
http://explorer.darkcoin.io/tx/6b32a47efebf9c2d8ed4fd97f6f3787cb01b47100a51fc38cd63457ffe254a05
http://explorer.darkcoin.io/tx/0c16df3800da43b22cfb1caeeedb6ac77e919a8609d0a863337a992f7c9757a6
http://explorer.darkcoin.io/tx/e5a084b5ca7d0f98b80f142fc4a216b5f210e29d5a1c143ac376416240d09074
http://explorer.darkcoin.io/tx/bd2f5435ef5a3ba2ff9c873606745d2ced11854977119a017dbe6ad150cfafde
http://explorer.darkcoin.io/tx/a8452f95817a42531f42440dc5ff489eda0fcf76c3219847cb6bb4e99c0e5d88
http://explorer.darkcoin.io/tx/54e885792b0d7e07604ed3d2915f6b86499b932ebc2c888125ab68b48720abd4
http://explorer.darkcoin.io/tx/26906bef4c41e02565561a54dcdaf9e242d3830921b0ba4d5e5bfa085579a0de
http://explorer.darkcoin.io/tx/1777adc8c015d8282c562d9401902330e9db1ffb18c830222d51c4f7e7c4388b
http://explorer.darkcoin.io/tx/2edccdb8e9544d6d096b0369c02db7b4c8d3350465ca5b7b772609746a27b15c
http://explorer.darkcoin.io/tx/15383602cf81ed5e3ddfac17211b5078cbbd1dcec882c4ec8d0a8ce7e6902496
http://explorer.darkcoin.io/tx/37ec592c7b609e837a6265d7ba28e944e43319a072528e3e6c9e6d39a67a569d
http://explorer.darkcoin.io/tx/995c8ad4347d7157683a3ac40625d366e1f5f8773e5dc8ac2c3a8148aa4cd423
http://explorer.darkcoin.io/tx/b8d1475ca6d43934f4d6ce3d4b2cc7e2a01782c506a4e73e036ed4f83c3cdcf7
http://explorer.darkcoin.io/tx/32ee32b2c2458100a64ee04679c3961f7b714ba3a58e5c425c9ec9d5c4c5b670
http://explorer.darkcoin.io/tx/4162c8bf1704a2eb3d1e8a4e81dfcae144d231c52e33f992814c0a1d381c3eb7
http://explorer.darkcoin.io/tx/59f9bfb8d822b8044e143a8a2c32e753aaa50cc34e179579314a0ca85f200faa
http://explorer.darkcoin.io/tx/57a403abac5e3c244b2206101d4419bf21ede3aee79a69a49eb9bf91dfc4d2ea
http://explorer.darkcoin.io/tx/e00181d3a04aca647501cea5970b84e932838a71e4bbd4e1ed4a0c850d81d26c
http://explorer.darkcoin.io/tx/92c4774c1459b71a111ed9dc04eac80a287040797a179c2618590455a3475114
http://explorer.darkcoin.io/tx/bbba3c932ce873be4d7fcc99832f289e24e94e85dd4fe267d5f9a9daed055228
http://explorer.darkcoin.io/tx/c802ef9a3c7bf82fa95a6bd9afd05eb8ce656e6a292246c2600ae47298d9aefc
http://explorer.darkcoin.io/tx/741b07d77cc42c586228a4704bb9c25e2552277399f443c79e08c1af41004e04
http://explorer.darkcoin.io/tx/fd2f659f41239383bd3ff48062adfee3735c5c35155d2bee045cb044f4f4218e(källa)

Det är värt att notera att "Darksend" anonymiserar stora andelar "Darkcoin" åt gången så en mixningssession som den ovan kan användas för att skicka många olika anonyma transaktioner efteråt.

Slutledning:

Vi rekommenderar inte att "CoinShuffle" och "DarkWallet" används för några känsliga transaktioner på grund av bristerna i designen. Problem som läggs fram här kommer att tillämpas på en hög procent av alla transaktioner som går igenom anonymiseringsprocessen och kommer att resultera i ett fullständigt anonymitetsförlorande för alla inblandade användare.
 
  • Like
Reactions: tungfa