HeartBleed Vulnerability

cuteboy

New Member
Aug 6, 2017
1
0
1
33
Tôi nhận thấy rằng đã có một khách hàng Bitcoin mới giúp sửa lỗi dễ bị tổn thương tim. DarkCoin cũng dễ bị tổn thương? Nếu vậy, khi nào chúng ta có thể mong đợi một sự sửa chữa?
 

UdjinM6

Official Dash Dev
Core Developer
Dash Core Group
May 20, 2014
3,639
3,537
1,183
Yes, this is not new, should be fixed since Dash Core v0.12.0.x I believe.
 

bhkien

Active Member
Mar 31, 2014
465
287
133
Canada
vietriches.com
Tôi nhận thấy rằng đã có một khách hàng Bitcoin mới giúp sửa lỗi dễ bị tổn thương tim. DarkCoin cũng dễ bị tổn thương? Nếu vậy, khi nào chúng ta có thể mong đợi một sự sửa chữa?
This isn't Vietnamese. This is Google composed language.
 

linhzinny

New Member
Jun 26, 2018
3
0
1
30
Tôi nhận thấy rằng đã có một khách hàng Bitcoin mới giúp sửa lỗi dễ bị tổn thương tim. DarkCoin cũng dễ bị tổn thương? Nếu vậy, khi nào chúng ta có thể mong đợi một sự sửa chữa?
best google translate