0.11.0 - Darkcoin Core Izdanje

Rux

Member
Mar 9, 2014
69
32
58
Uzbuđeni smo da najavimo novi update Darkcoin Core v0.11.0! Ovo je dugo očekivano izdanje koje je rezultat rada 10. ljudi preko 2 mjeseca. Zahvaljujemo svima koji su pomogli ovom update-u sa razvijanjem, testiranjem, otvaranjem tiketa, čak i ustupajući servere za testnet.

Prilažemo napomene uz izdanje:

Darkcoin Core:
 • Fork od Bitcoin 0.9.3 iskorištavajući prednosti od skoro 2 godine usavršavanja Bitcoin core klijenta
 • Rebrand to Darkcoin Core
 • Verzija dignuta na 0.11 indicirajući na novi glavni update
 • Preimenovan klient zbog identificiranja sa mrežom, sa Satoshi na Core
 • Dignuta verzija protokola na 70052
 • Promjenjene p2sh-address verzije da starta sa 7 (umjesto 3, ovo utječe samo na javne ključeve, stare skripte ostaju validne i upotrebne!)
 • Promjenjena verzija testnet adrese da starta sa x ili y (umjesto m ili n, ovo utječe samo na javne ključeve, stare skripte ostaju validne i upotrebne!)
 • Definisana BIP32 (HD) verzija adrese da starta sa drkp/drkv (DRKP/DRKV za testnet)
 • Adaptiran BIP44 tip koina 5 za Darkcoin (0x80000005) definisano kao SLIP-0044
 • Dodane nove jedinice: duffs (1 / 100.000.000 DRK)
 • Dodane nove jedinice za testnet: tDRK, mtDRK, utDRK, tduffs
 • Dodan novi DNS seed za masternode .io
 • Popravljeno zaključavanje novčanika poslije slanja koina.
 • Dodan -regtest mod, slično tesnetu ali privatno sa instant blok generacijom sa setgenerate RPC.
 • Dodan zasebni darkcoin-cli klient.
 • Implementirana KeyPass integracija za CLI, RPC i Qt: keepass, keepassport, keepasskey, keepassid,keepassname
Masternodovi:
 • Popravljena podrška za start-many sa multi masternode konfiguracijom
 • Nove masternode rpc komande: stop-many, start-alias, stop-alias, list-conf
 • Ispravljen mogući masternode exploit vezan za isplate
 • Better support for non-specific masternode payments
 • Dodan masternode podrška za regtest.
 • Nasumično sortiranje masternodova prije biranja sljedećeg pobjednika
 • Prikaz broja masternodova u debug prozoru
Darksend:
 • Smanjen minimalni darksend limit na 1.5 DRK
 • Ispravljeno stanje kalkulacija za minimalne sume
 • Popravljena podrška za dodavnje DRK nakon završavanja anona
 • Dodana denominacijska informacija na Overview tab
 • Dodano još detalja na Darksend statusu na Overview tabu
 • Dodan Darksend high precision matching engine
 • Dodan Darksend balans za getinfo
 • Promjenjen maximum rundi mixanja na 16
Napomene izdanja: https://github.com/darkcoin/darkcoin/blob/master/doc/release-notes/release-notes-0.11.0.md

Preuzimanje

11.0.6 Core - Svi korisnici

Izvor: https://github.com/darkcoin/darkcoin
Windows .exe: https://github.com/darkcoinproject/darkcoin-binaries/raw/master/darkcoin-0.11.0.6-win.zip
Mac OSX: Broken currently, we will compile this later. Darkcoin still works on OSX if compiled from source.
Linux: https://github.com/darkcoinproject/darkcoin-binaries/raw/master/darkcoin-0.11.0.6-linux.tar.gz
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: tungfa

tungfa

Grizzled Member
Foundation Member
Masternode Owner/Operator
Apr 9, 2014
8,898
6,744
1,283
Well done and super fast !
please share on any local social media, chat rooms and blogs,...
tx