F
Reaction score
55

Joined
Last seen

Profile posts Postings About

 • tôi là Tinycat99mn, đây là bài viết đầu tiên của tôi trên diễn đàn Dash. Tôi muốn mọi người thật nhiều thành công và hạnh phúc.
  Tôi sẽ nhờ ai đó cho tôi biết nơi tôi có thể mua D3 Dash AntMiner khi tiếp xúc trực tiếp với người hoặc công ty bán nó. Có quảng cáo trên Amazon, E bay và các trang web khác, nhưng có khả năng thực sự là tôi bị lừa dối.

  Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự giúp đỡ
  Hello everyone,

  I am Alhor, this is my first post on Dash forum. I want to everyone a lot of success and happiness.
  I would ask someone to tell me where I can buy a D3 Dash AntMiner in direct contact with the person or company that sells it. There are ads on Amazon, E bay and other sites, but there is a real possibility for me to be deceived.

  Thank you much for the help
 • Loading…
 • Loading…