• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Säkerhetsråd om "CoinShuffle" och "Darkwallet" (forts.)

Bergstrom

Member
Foundation Member

  1. Exempel på en "Darksend"-transaktion:

Som exempel på anonymitetstypen "Darkcoin" tillhandahåller har jag förtecknat en helt anonym transaktion här. Denna transaktion gick djupare än 10 lager. (Mixat kapital gick igenom processen i fler än 10 enskilda "Masternode"s, var och en med totalt 3 användare.) Du kommer att märka att det inte finns växel att spåra och var och en av deltagarna i varje fas använder samma denominationer.

http://explorer.darkcoin.io/tx/14be41bfbcda630615be6a7e7df5d2391f60c570bc2280763e22349f689f6474(skickat 3,2 DRK anonymt)
http://explorer.darkcoin.io/tx/1d7072ab9448d8b59b453fcb53f49f3601f4418e21adc00b03a9bf46cbad7955
http://explorer.darkcoin.io/tx/d71ba5edd833e0a13cc3f4f828e7ae8bdebb7b8eeabc3a780099695d0bde9525
http://explorer.darkcoin.io/tx/327c39874c5e6bb981001b5ac4e14a59549007d202bc42bf404b9232944c1255
http://explorer.darkcoin.io/tx/05be05e35917043ec128fffac6d1c18832f62ed93616cfc805cca1de18b152f7
http://explorer.darkcoin.io/tx/fd946e98a4e4168ba426e69d0a7d2c8a871973c013698900aa4a3c9e23722d5d
http://explorer.darkcoin.io/tx/de8be67ed9a45ded8c179d5cb9e4ca5dc958a57804645cc83ad30a57229bfe05
http://explorer.darkcoin.io/tx/5ce1b10d8d39ee12fada352f646a0bc7fd10e5c68be3657b7e1f25daa96445ec
http://explorer.darkcoin.io/tx/d438fbdc1cd08a9335d0d85705cca1b4b16ae02ccf4c912202288750fa3d3a06
http://explorer.darkcoin.io/tx/12d0d2f81eabc990556126e8e86abd7f6587ce9a252e697d49babe02e1e0784d
http://explorer.darkcoin.io/tx/faa07d6d48cbaabc6cf7f6167cd851b722d8b5d56ed5b45be4c221cd54a4dc7f
http://explorer.darkcoin.io/tx/278ac690ed283b2f8c6d27173fb45d777198b612b3a67484724fea5c340b1b35
http://explorer.darkcoin.io/tx/0c1c8796010c466d340c209bf3804d14f8ded70e523fa92baa25d938491625d7
http://explorer.darkcoin.io/tx/990e5d83a66fa189241af04492496f7d1d2ea7ebb958cc7e3a75185525b94116
http://explorer.darkcoin.io/tx/01edb919d043e7f34a54e58714cd0e4796a7752132d7d7498938b6b9c2ec4595
http://explorer.darkcoin.io/tx/6b32a47efebf9c2d8ed4fd97f6f3787cb01b47100a51fc38cd63457ffe254a05
http://explorer.darkcoin.io/tx/0c16df3800da43b22cfb1caeeedb6ac77e919a8609d0a863337a992f7c9757a6
http://explorer.darkcoin.io/tx/e5a084b5ca7d0f98b80f142fc4a216b5f210e29d5a1c143ac376416240d09074
http://explorer.darkcoin.io/tx/bd2f5435ef5a3ba2ff9c873606745d2ced11854977119a017dbe6ad150cfafde
http://explorer.darkcoin.io/tx/a8452f95817a42531f42440dc5ff489eda0fcf76c3219847cb6bb4e99c0e5d88
http://explorer.darkcoin.io/tx/54e885792b0d7e07604ed3d2915f6b86499b932ebc2c888125ab68b48720abd4
http://explorer.darkcoin.io/tx/26906bef4c41e02565561a54dcdaf9e242d3830921b0ba4d5e5bfa085579a0de
http://explorer.darkcoin.io/tx/1777adc8c015d8282c562d9401902330e9db1ffb18c830222d51c4f7e7c4388b
http://explorer.darkcoin.io/tx/2edccdb8e9544d6d096b0369c02db7b4c8d3350465ca5b7b772609746a27b15c
http://explorer.darkcoin.io/tx/15383602cf81ed5e3ddfac17211b5078cbbd1dcec882c4ec8d0a8ce7e6902496
http://explorer.darkcoin.io/tx/37ec592c7b609e837a6265d7ba28e944e43319a072528e3e6c9e6d39a67a569d
http://explorer.darkcoin.io/tx/995c8ad4347d7157683a3ac40625d366e1f5f8773e5dc8ac2c3a8148aa4cd423
http://explorer.darkcoin.io/tx/b8d1475ca6d43934f4d6ce3d4b2cc7e2a01782c506a4e73e036ed4f83c3cdcf7
http://explorer.darkcoin.io/tx/32ee32b2c2458100a64ee04679c3961f7b714ba3a58e5c425c9ec9d5c4c5b670
http://explorer.darkcoin.io/tx/4162c8bf1704a2eb3d1e8a4e81dfcae144d231c52e33f992814c0a1d381c3eb7
http://explorer.darkcoin.io/tx/59f9bfb8d822b8044e143a8a2c32e753aaa50cc34e179579314a0ca85f200faa
http://explorer.darkcoin.io/tx/57a403abac5e3c244b2206101d4419bf21ede3aee79a69a49eb9bf91dfc4d2ea
http://explorer.darkcoin.io/tx/e00181d3a04aca647501cea5970b84e932838a71e4bbd4e1ed4a0c850d81d26c
http://explorer.darkcoin.io/tx/92c4774c1459b71a111ed9dc04eac80a287040797a179c2618590455a3475114
http://explorer.darkcoin.io/tx/bbba3c932ce873be4d7fcc99832f289e24e94e85dd4fe267d5f9a9daed055228
http://explorer.darkcoin.io/tx/c802ef9a3c7bf82fa95a6bd9afd05eb8ce656e6a292246c2600ae47298d9aefc
http://explorer.darkcoin.io/tx/741b07d77cc42c586228a4704bb9c25e2552277399f443c79e08c1af41004e04
http://explorer.darkcoin.io/tx/fd2f659f41239383bd3ff48062adfee3735c5c35155d2bee045cb044f4f4218e(källa)

Det är värt att notera att "Darksend" anonymiserar stora andelar "Darkcoin" åt gången så en mixningssession som den ovan kan användas för att skicka många olika anonyma transaktioner efteråt.

Slutledning:

Vi rekommenderar inte att "CoinShuffle" och "DarkWallet" används för några känsliga transaktioner på grund av bristerna i designen. Problem som läggs fram här kommer att tillämpas på en hög procent av alla transaktioner som går igenom anonymiseringsprocessen och kommer att resultera i ett fullständigt anonymitetsförlorande för alla inblandade användare.
 
Back
Top