• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Głosuj nad samoutrzymującym się systemem zarządzania przez Blockchain

AnarchicCluster

New member
7 Maj 2015
Autor: Evan Duffield
Tłumaczenie: AnarchicCluster (napiwki mile widziane: XfubR6FJmwzASMdH9Av2Wd5CiMaAZdaGnv :) )
Oryginał


Witam wszystkich

Wygląda na to, że nasza propozycja „samoutrzymującego się systemu zarządzania przez blockchain” została przyjęta bardzo pozytywnie. Cieszy nas to ogromnie, ponieważ wierzymy, iż jest to coś naprawdę przełomowego na scenie kryptowlut, coś co pozwoli nam na pełniejszą decentralizcję i przyśpieszy masową adopcję DASH. Ciężko jest jednak swierdzić czy społeczność naprawdę czegoś chcę jeśli się nad tym nie zagłosuje, dlatego postanowiłem zorganizować głosowanie. Aby głosowanie można było uważać za ważne, będziemy potrzebować głosów od conajmniej 51% masternodów.

Po uważnym rozważeniu uwag od członków naszej społeczności, oraz po ponownym przeanalizowaniu przyszłych wydatków, postanowiliśmy zredukować budżet tego systemu do 10% z nagród za wykopanie bloku. Wraz z postępem programu, wzrost ceny DASH powinien zrekompensować tę różnicę i wciąż dać zarobić operatorom masternodów. Następne zmiany w dzieleniu się nagrodą za wkopanie bloków zostaną wprowadzone w taki sposób aby część funduszy zaczęła płynąć do budżetu nowego programu, podczas gdy ostatnie dwa wzrosty dalej należą się masternodom.

Wolimy aby program rozproszonego zarządzania zaczął się powoli. W ten sposób społeczność będzie miała czas aby nauczyć się i przyzwyczaić do nowych zmian. Z tego powodu do programu będzie najpierw wpływało jedynie 2.5% z nagrody za wykopanie bloku i wartość ta będzie zwiększana według już wcześniej ustalonego planu.

Kilka zmian w strategi budżetowej

Niektórzy członkowie naszej społeczności, zwrócili nam uwagę na kilka niezwykle ważnych problemów w projekcie tego programu. Załóżmy na przykład, iż koś składa podanie o 1000$ aby opłacić kampanie reklamową. Gdyby trzymać się oryginalnego projektu, petnent dostałby około 300DASH.

Pierwszy problem jaki się nasuwa na myśl może zostać zawarty w ptaniu; co się stanie jeśli podczas przekazywania funduszy cena DASH wzrośnie o 20%? Co się stanie z tymi nadprogramowymi funduszami?

Drugi problem jest dosyć podobny do pierwszego. Co się stanie jeśli w takim samym przypadku, cena DASH spadnie o 20%? W tym wypadku dana osoba ma niewystarczająco funduszy na opłacenie kampani.

Trzecim problemem jest to, że z technicznego punktu widzenia jest bardzo trudno sprawić aby system wymusił zmianę wypłaty.

Rozwiązanie:

Zamiast przelewania środków do wielu adresów, proponuję aby stworzyć „konto escrow dla masernodów”. Będzie to zupełnie nowy roodzaj konta, które będzie wymagało stworzenia kworum masternodów zanim zostaną z niego przelane jakiekolwiek śodki. Na przykład; jeśli zaistnieje potrzeba przelania funduszy aby opłacić jeden z zatwierdzonych projektów, transkcja ta będzie potrzebowała podpisów trzydziestu losowo wybranych masternodów.

Taki rodzaj konta daje możliwość sieci posiadania swoich własnych funduszy. Ma to wiele cikawych zastosowań oraz w przyszłości będzie to użyteczne dla wielu różnych rozwiązań np. byłoby to niezbędne do stworzenia zdecentralizowanego portfela online.

Jednakże, nie jesteśmy w pełni gotowi do stworzenia tego typu konta, ponieważ wciąż wymaga ono włożenia znacznie większej ilości pracy. Jako rozwiązanie tymczasowe proponujemy używanie 10-15 osobowego podpisu, osobami z kluczami będą zaufani członkowie naszej społeczności. Przelanie pieniędzy z tego konta będzie wymagało 7-10 podpisów. Każdy z tych zaufanych członków, uruchomiłby swój klient Dash ze specjalnym parametrem (masternodeaccountkey=YOURKEY), po czym jak tylko budżet zostanie zatwierdzony, ich klient wysyła specjalną wiadomość aby podpisać transakcję. Nie jest to idalne rozwiązanie ale powinno działać jako pierwszy krok w kierunku pełnej decentralizacji, oraz być wystarczająco bezpieczny.
 

AnarchicCluster

New member
Plan wypłat, zmienność ceny oraz punktacja

Ponieważ wszystkie fundusze będą przekazywane do konta escrow, system zostanie zaprojektowany w taki sposób aby zatwierdzał projekt raz w miesiącu. System poszereguje wszystkie aktywne projekty i zacznie wypłaty zaczynjąc od projektów z największą ilością głosów poparcia. Wypłaty dokonywane są dopóki wystarczy pieniędzy na pokrycie kosztów projektu lub dopóki zabraknie projektów spełniające kryteria na otrzymanie funduszy.

Z powodu zdecentralizowanej natury tego systemu, będzie bardzo trudno zaktualizować projekt i skorygować ilość wypłacanych funduszy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie podawanie kwot denominowanych w Dolarach. Oznacza to, że jeśli cena DASH pójdzie w górę lub w dół to projekt dalej dostanie wymaganą kwotę.

Tak będzie to wyglądało jeśli cały ten projekt zostanie zatwierdzony przez głosowanie:

Mamy zamiar zaimplementować oprogramowanie zarządzające budżetem w czterech fazach. System budżetowania będzie bardzo skomplikowany i trudny do wprowadzenia w życie, dlatego może to zająć trochę czasu. Aby wszystko odbyło się w jak najbezpieczniejszy sposób, zamierzamy podzielić cały ten proces na kilka etapów.

Etap pierwszy - v11 – Zmienimy węzeł referencyjny tak aby przekazwał 2.5% nagrody za wykopanie bloku do budżetu tego programu. Plan wypłat pozostałby dokładnie taki sam, tylko wzrosty wypłat zostałyby przekierowane do budżetu programu. Dwie ostatnie podwyżki jednakże nadal należałyby się masternodom.

Możemy użyć istniejącego systemu głosowania do zatwierdzania pierwszych projektów, po czym możemy ręcznie dokonywać przelewów z konta multisig.

Etap drugi – v12.0 – To będzie już pierwsza półautomatyczna wersja systemu budżetowania. Masternody będą mogły głosować nad wieloma projektami a operatorzy konta projektu będą ręcznie przelewać fundusze z konta multisig.

Etap trzeci – v12.1 – Będzie on zawierał parametr ‘’budgetkey=’’ który zautomatyzuje proces dokonywania płatności.

Etap czwarty – v? – w pewnym momencie sieć masternodów będzie mogła trzymać swoje własne funduze i będziemy mogli przenieść środki z konta multisig do konta sieci.

Plan wypłat

Aby zarządzanie budżetem stało się rzeczywistością, system musi przelewać pewną część nagród za wykopanie bloku na konto escrow. Będzie to dokonane etapami w taki sam sposób jak było to zaplanowane dla masternodów
xGUPJC9.png

Według tego planu, masternody zyskają jescze dodatkowe 5% w podziale nagród za bloki aby jeszcze bardziej wzmocnić infrastrukturę sieci.

Jak głosować

Aby brać udział w głosowaniu poprostu skopiuj swój plik masternode.conf do katalogu dasha, uruchom program i wykonaj komendę ‘’masternode vote-many yea” albo ‘’masternode vote-many nay’’.

Aby głosować pojedyńczym masternodem, można poprostu wykonać komendę ‘’masternode vote yea’’ albo ‘masternode vote nay’’.

Aby zobaczyć postęp głosowania będziesz musiał zaktualizować swojego klienta Dash z powodu istnienia pewnego błędu występującego w obecnej wersji. Błąd ten sprawia, głosy znikają po 8 godzinach. Problem ten zostanie usunięty jak tylko Dash zostanie zaktualizowany. Komenda do pokazania wyników głosowania brzmi następująco ‘’masternode list votes’’. Nie jest to obowiązkowa aktualizacja. Masternody nie muszą aktualizować, tylko użytkownicy, którzy chcą śledzić wyniki głosowania.

Głosowanie rozpocznie się naychmiast i będzie otwarte przez dwa tygodnie. Głosowanie zostanie uznane za ważne, jeśli przynajmniej 51% wszyskich masternodów weźmie w nim udział.

Aby zauktalizować swojego klienta przejdź do https://www.darkcoin.io.downloads, aktualizacja jest zalecana tylko dla tych którzy chcą śledzić przebieg głosowania.

Aktualizacja propozycji

Olśniło mnie i wiem już jak zaktualizować obecny system aby był on w pełni zdecentralizowany i wypłacał dokładną kwotę bezpośrednio z blockchainu. W dodatku wymyśliliśmy jak zwiększyc poziom decentralizacji systemu składania i analizy projektów starających się o fundusze. Teraz każdy niezależnie będzie mógł mieć jedną z tych stron internetowych bez porzeby kopiowania danych. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom, już początkowa wersja oprogramowania budżetu będzie zdecentralizowana bez potrzeby tworzenia konta escrow.

Decentralizacja stron internetowych z propozycjami projektów

Każdy może rozpocząć projekt przez wysłąnie go przez Masternoda. Wymagane dane to ProposalName ProposalURL, PaymentCount, StartingBlock, PaymentAddress oraz PaymentAmoundUSD. URL projektu jest obiektem json z ShortDescrption, LongDescription, PDFURL oraz innymi wymaganymi danymi.

Strona będzie w stanie pokazać te informacje, przez wykonanie komendy: ‘’mnbuget show” co powinno zwrócić następujący wynik:


{
"one" : {
"URL" : "http://www.dashpay.io/proposals/one.txt",
"BlockStart" : 1000,
"BlockEnd" : 24922,
"PaymentCountTotal" : 1,
"PaymentCountLeft" : 1,
"PaymentAddress" : "yDrdpBqfExiGbssu388t2k3N3de2KsWeNN",
"Ratio" : 1.00000000,
"Yeas" : 1,
"Nays" : 0,
"Abstains" : 0,
"Alloted" : 7500000000,
"TotalBudgetAlloted" : 7500000000
}
}

Powinno to ściągnąć url oraz cache z wszystkimi informacjami z bazy danych. Należy zaznaczyć, iż administrator projektu musi hostować objekt json z danymi projektu. Pozwoli to na zdecentralizowane przechowywanie informacji na temat danego projektu. Użytkownicy będą mogli zarejerstrować się na stronie i komentować projekty.

Aby pozwolić wszystkim na składanie propozycji projektów z jednej z tych stron internetowych, strona ta będzie miała dostęp do masternoda, który z kolei będzie wysyłał propozycje do użytkowników. Oznacza to, że będziemy mieli bardzo wygodną stronę służącą do budowania i prezentowania tych plików json. Jak tylko pierwsza wersja projekt zostanie stworzona, może on zostać oddany do głosowania. Po złożeniu projektu, żadne z pól nie może zostać zmienione bez utraty wszystkich głosów.

Pozbywanie się węzła referencyjnego

Jednym z najważniejszych zadań na chwilę obecną jest wypusczenie wersji Dash już bez węzła referencyjnego. Do wyboru osoby otrzymującej nagrodę za wkopanie bloku będziemy użwać kwora masternodów. Oznacza to, że 10 z 2500 masternodów zostanie losowo wybranch do głosowania nad tym kto powinien dostać nagrodę za każdy blok. Do wyboru beneficjenta mamy zamiar użyć deterministycznego algorytmu tak aby wszystkie węzły doszły do tej samej konkluzji.

Sposób w jaki sieć będzie finansowała projekty

Aby pozbyc się konta escrow i płacić dokładne sumy, możemy użyć ‘sporka’ aby wysłać DASH o dokładnej wrtości wyrażonej w Dolarach. Proces ten, może zostać zdecentralizowany w późniejszym terminie, ale na razie nie może zostać zawarty w pierwszych wersjach tego programu. Zaraz po tym jak tylko sieć będzie miałą właściwą ilość środków, możemy zredukować nagrode za wykopanie bloku o 10% oraz na koniec tego cyklu sieć będzie w stanie finansować projekty dokładnymi sumami przez użycie bardzo dużych bloków, które te z kolei dogonią później resztę z wymagną nagrodą za blok.

Tutaj jest przykład jak będzie to wyglądać. Powiedzmy że mamy ustalony budżet a cena DASH wynosi $3


PropOne, Nagroda $8000
PropTwo, Nagroda $8000
PropThree, Nagroda $5000
PropFour, Nagroda $4000
PropFive, Nagroda $900

Ogółemy wychodzi $25900 (Cały budżet wynosi $25920.00 przy 10%, warto zauważyć, że pozostaje $20 reszty)

Dla uproszczenia użyjemy stałej wypłaty w wysokośc 5DASH

Blok 300,000 – Nagroda dla kopacza wynosi 2.47, nagroda dla operatora masternoda wynosi 2.025 (całkowita nagroda dodaje się do 4.5, podczas gdy powinna być 5)

... wykopanych zostaje 17280 (1 miesiąc) ...

Block 317280 - Nagroda dla kopacza 2.47, PropOne beneficjent 2666.66DASH
Block 317281 - Nagroda dla kopacza 2.47, PropTwo beneficjent 2666.66DASH
Block 317282 - Nagroda dla kopacza 2.47, PropThree beneficjent 1666.66DASH
Block 317283 - Nagroda dla kopacza 2.47, PropFour beneficjent 1333.33DASH
Block 317284 - Nagroda dla kopacza 2.47, PropFive beneficjent 300.00DASH

Ponieważ jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż to, które istnieje obecnie, nie sądzę aby ktokolwiek narzekał jeśli dokonamy tych zmian. Jeśli komuś się to nie podoba to zawsze ma opcję zmiany swojego głosu z Yea na Nay.
 
Top