• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Dash Video Series

Great!!!
Please anyone native English speaker please make subtitle to let us translate to our languages.
Thanks
If someone does the word layout like with the Dash promotional video, I can get the subs done in a language you have not covered yet.
 
Lol
OMG , this thread is the craziest thing I have seen in a while :rolleyes:

Tx I will work on this later !
Great job , as these here are really long
 
111
00:05:25,048 --> 00:05:26,878
với những giao dịch mâu thuẫn.

112
00:05:26,878 --> 00:05:30,428
Việc thực hiện Darksend, thì lại ở một khía cạnh khác

113
00:05:30,428 --> 00:05:33,198
nó không sử dụng công nghệ đại biểu một chút nào.

114
00:05:33,198 --> 00:05:35,978
Masternode chỉ đơn giản tổ chức các phiên trộn

115
00:05:35,978 --> 00:05:39,978
cho người dùng. Và điều đó có nghĩa là một người dùng sẽ

116
00:05:39,978 --> 00:05:42,968
tìm đến một Masternode, và họ sẽ xếp hàng đợi

117
00:05:42,968 --> 00:05:45,708
một khi có đủ người dùng tham gia hàng đợi,

118
00:05:45,708 --> 00:05:49,708
thì việc trộn bắt đầu và những người dùng gửi tiền

119
00:05:49,708 --> 00:05:52,528
cho nhau thông qua Masternode đó.

120
00:05:52,528 --> 00:05:55,118
Và điều này là tại sao nó vẫn đảm bảo việc không cần đặt niềm tin vì

121
00:05:55,118 --> 00:05:59,228
tiền của người dùng thực ra không bao giờ rời ví của họ.

122
00:05:59,228 --> 00:06:02,688
Lý do mà nó an toàn là bởi vì chúng ta sử dụng

123
00:06:02,688 --> 00:06:05,828
các mệnh giá trong tất cả các giao dịch.

124
00:06:05,828 --> 00:06:09,138
Như vậy bạn sẽ chỉ có thể trả cho chính mình trong 10 giây hoặc

125
00:06:09,138 --> 00:06:11,558
bạn sẽ trả cho bạn trong 50 giây hoặc

126
00:06:11,558 --> 00:06:14,108
bạn sẽ chỉ trả cho chính bạn trong 100 giây.

127
00:06:14,108 --> 00:06:17,238
Và tất cả những người dùng khác trong phiên trộn đó

128
00:06:17,238 --> 00:06:20,268
được yêu cầu làm giống hệt như vậy.

129
00:06:20,268 --> 00:06:23,818
Và đó gọi là “giấu tên thông qua sự mơ hồ”

130
00:06:23,818 --> 00:06:26,298
điều đó có nghĩa là bạn không thể nói

131
00:06:26,298 --> 00:06:28,738
bất cứ điều gì ngoài giao dịch vì không có

132
00:06:28,738 --> 00:06:31,858
thông tin nào khác ngoài các mệnh giá

133
00:06:31,858 --> 00:06:36,658
Phí cho việc sử dụng dịch vụ Darksend thực ra đã được tính

134
00:06:36,658 --> 00:06:41,058
một cách riêng biệt với các giao dịch xáo trộn để tăng tính ẩn danh

135
00:06:41,058 --> 00:06:44,758
trên mạng. Điều đó là những gì sẽ có thể là cực kỳ

136
00:06:44,758 --> 00:06:48,148
khó và chúng ta phải có những quy luật đặc biệt trong phần mềm

137
00:06:48,148 --> 00:06:52,148
để cho phép nó. Khi sử dụng Darksend, sau khi bạn đã

138
00:06:52,148 --> 00:06:54,928
ẩn danh thành công các coi, bạn sẽ kết thúc với

139
00:06:54,928 --> 00:06:57,928
một số dư riêng và số dư công khai trong ví của bạn.

140
00:06:57,928 --> 00:07:01,028
Và tất cả điều đó có nghĩa là bạn có thể tiêu

141
00:07:01,028 --> 00:07:03,528
số dư riêng bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

142
00:07:03,528 --> 00:07:06,178
Và điều đó có nghĩa là bạn không thể thực hiện

143
00:07:06,178 --> 00:07:08,008
việc tấn công về thời gian vào hệ thống.

144
00:07:08,008 --> 00:07:11,338
Một cuộc tấn công thời gian là khi bạn sẽ

145
00:07:11,338 --> 00:07:13,118
nhìn vào tất cả các phiên trộn

146
00:07:13,118 --> 00:07:15,368
và sau đó bạn có thể thử tìm tương ứng chúng

147
00:07:15,368 --> 00:07:17,118
với những người dùng tiêu tiền của họ sau đó.

148
00:07:17,118 --> 00:07:20,628
Và nếu nó xuất hiện quá gần nhau bởi vì

149
00:07:20,628 --> 00:07:23,348
cái thứ nhất cần phải xảy ra trước khi cái thứ 2 xảy ra

150
00:07:23,348 --> 00:07:25,758
thì bạn có thể phá vỡ tính ẩn danh của người dùng.

151
00:07:25,758 --> 00:07:29,488
Bạn hãy xem một ví dụ giao dịch của Bitcoin

152
00:07:29,488 --> 00:07:32,228
Phía bên trái, là nơi tiền đi từ đâu

153
00:07:32,228 --> 00:07:34,288
và bên phải là nơi nó đi đến.

154
00:07:34,288 --> 00:07:37,308
Một trong đó là một người định trước hoăc

155
00:07:37,308 --> 00:07:39,948
công ty mà nó được gửi tiền đến và bên kia là

156
00:07:39,948 --> 00:07:42,468
địa chỉ để trả tiền lẻ khi người dùng nhận

157
00:07:42,468 --> 00:07:44,908
tiền lẻ về ví của họ.

158
00:07:44,908 --> 00:07:46,958
Và nó rất dễ để hiểu

159
00:07:46,958 --> 00:07:48,828
và nếu có bất kỳ một địa chỉ nào

160
00:07:48,828 --> 00:07:51,578
bị lộ trong tương lai, thì điều đó có nghĩa là

161
00:07:51,578 --> 00:07:55,738
tất cả mọi thứ sau đó trong sổ cái là không còn vô danh nữa.

162
00:07:55,738 --> 00:08:01,958
Còn đây bạn có thể xem một giao dịch với Dash.

163
00:08:01,958 --> 00:08:05,594
Và mọi thứ đều được chia thành các mệnh giá đến tận khi một thời điểm mà

164
00:08:05,594 --> 00:08:09,244
nó thực sự được chi tiêu, và và đây là nơi mà có sự an toàn.

165
00:08:09,244 --> 00:08:11,684
Vậy bạn sử dụng Darksend như thế nào?

166
00:08:11,684 --> 00:08:14,064
Vâng, nó đơn giản như click vào cái nút đó.

167
00:08:14,064 --> 00:08:16,034
“Bắt đầu trộn Darksend”.

168
00:08:16,034 --> 00:08:19,194
Và khi nào bạn thực sự muốn chi tiêu

169
00:08:19,194 --> 00:08:22,144
số dư riêng Darksend của bạn, bạn có thể sử dụng

170
00:08:22,144 --> 00:08:25,114
hộp đánh dấu (checkbox) trong trang gửi tiền trên phần mềm ví,

171
00:08:25,114 --> 00:08:27,234
và tuỳ thuộc vào bạn chọn cái nào bạn muốn,

172
00:08:27,234 --> 00:08:29,614
bạn đánh dấu vào checkbok, và điền thông tin

173
00:08:29,614 --> 00:08:31,984
mà bạn muốn, và sau đó click vào nút Gửi

174
00:08:31,984 --> 00:08:35,984
Đây là video về các dịch vụ trên Masternode

175
00:08:35,984 --> 00:08:38,844
Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về

176
00:08:38,844 --> 00:08:42,194
cơ chế Kiểm soát phi tập trung về Hệ thống Lập Ngân sách

177
00:08:42,194 --> 00:08:44,704
và cách làm việc của nó, và làm thế nào bạn có được lợi nhuận từ Dash.

178
00:08:42,512 --> 00:08:46,512
Cám ơn bạn đã xem.

Done and Posted
Tx (you fast eh)
 
Last edited by a moderator:
teamer - Russian has been done already, but Arabic would totally rock. Would that be Classic Arabic or regional? I do audio, so please send them to me so I can check the quality, and if needed, clean, eq, compress, post-process and limit it, then I can send them to tungfa for sync and release. [email protected]
 
Back
Top