Recent content by Landberagent

  1. L

    Top 5 đồng coin đáng đầu tư dài hạn trong năm 2019

    Bitcoin Tháng 01/2019 vừa qua đánh dấu 10 năm kể từ khi Bitcoin được tạo ra. Và dĩ nhiên, đồng tiền điện tử hàng đầu này không thể nằm ngoài danh sách nên đầu tư dài hạn. Bitcoin luôn giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng với khoảng 68 tỷ USD vốn hóa thị trường. Dù không thể vượt qua được mốc...