Recent content by khoipro

  1. khoipro

    Chào mừng các bạn người Việt đến với Dash

    Em bắt đầu tham gia, cũng cảm thấy DASH khá thú vị và cũng đẫ giao dịch bằng DASH. Chào anh Kiên và cả nhà.
  2. khoipro

    Sự quá tải của mạng lưới tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và vấn đề mở rông hạ tầng của Dash

    Hiện tại tốc độ giao dịch của Dash là rất nhanh so với Monero. Hôm trước đã thử chuyển coin qua Monero, tốc độ trung bình là khoảng 10 - 15 phút. Chuyển DASH thì tổng cộng khoảng 5 phút là xong.