• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Samowystarczalny system zarządzania przez blockchain.

AnarchicCluster

Well-known member
21 Kwiecień 2015
Autor: Evan Duffield
Tłumaczenie: AnarchicCluster (napiwki mile widziane: XfubR6FJmwzASMdH9Av2Wd5CiMaAZdaGnv :) )

Oryginał

Wprowadzenie


Jednym z największych wyzwań w budowaniu platformy dla kryptowaluty jest stworzenie zdecentralizowanego systemu zarządzania, dzięki któremu możnaby rozwijać, finansować i nadawać kierunek tej platformie. Jak na razie, tego kluczowego elementu brakuje w każdym znanym mi projekcie kryptowaluty. Jednym z oczywistych rozwiązań tego problemu wydaje się być stworzenie fundacji, która nie jest w żaden sposób powiązana z głównymi posiadaczami danej waluty, a której zadaniem byłoby kontynuowanie rozwoju i promocja projektu. Rozwiązanie to ma jednak kilka wad, które uwidoczniły się w starszych tego typu platofrmach.

Obecne fundacje kryptowalut nie są powiązane z samą walutą przez żaden konkretny mechanizm zakodowany w protokole. Nie zostały one również zaprojektowane w taki sposób aby kontynuowały swoją działalność nawet wtedy, gdy pierwotni inwestorzy stracą zainteresowanie projektem. W takiej sytuacji fundacja w pewnym momencie może mieć problem z uzbieraniem funduszy, co z kolei może zaskutkować całkowitą zapaścią projektu zostwaiając deweloperów protokołu bez pieniędzy oraz w całości zależnych od niepewnych dotacji charytatywnych. Te z kolei nie są zbyt sprawiedliwe w stosunku do dawców ponieważ zawsze będzie istniał problem pasażera na gapę, czyli kogoś kto zyskuje na pracy innych nie dodając nic od siebie. Inne projekty sfinansowały swój rozwój przez wykopywanie monet zanim inni mogli to robić, albo przez przedsprzedaż. Rozwiązania te, również są dalekie od ideału, ponieważ kontrola nad funduszami pozostaje scentralizowana a oszacowanie potrzeb finansowych projektu, jeszcze na jego początkowym etapie wydaje się być niezmiernie trudne.

My proponujemy zdecentralizowany system zarządzania oparty na mechanizmie głosowania masternodów. Z powodu wymogu zastawienia funduszy przy tworzeniu masternoda oraz dużej liczby węzłów, Dash już teraz musi się liczyć z rozproszoną siecią operatorów masternodów którzy zainwestowali w przyszłość tej waluty. Razem jako grupa, mogą oni działać jako nadzorcy rozwoju i promocji tego projektu. Operatorzy masternodów nie są jedynymi którzy chcą aby Dash odniósł sukces, ale są oni najbardziej stabilni gdyż w przeciwieństwie do kopaczy, nie mogą oni ponownie użyć zainwestowanych zasobów na inne cele.

Część z przyszłych przychodów masternodow (powyżej 45% nagrody z wykopania bloku) byłoby w ich imieniu trzymanych przez sieć, a ci z kolei mogliby później głosować nad propozycjami wydania tych funduszy. Środki te miałyby pójść na wsparcie rozwoju oraz promocji Dasha. Operatorzy Masternodów głosowaliby nad poszczególnymi projektami wymagającymi finansowania tym samym wyznaczając kierunek rozwoju tego projektu. Cały ten proces byłby całkowicie jawny i odbywałby się na specjalnym publicznym portalu na którym każdy mogłby wysunąć propozycję projektu a Masternody by nad nią głosowały. System ten przypomina coś w rodzaju zdecentralizowanego Kickstartera lub Lighthouse, w którym fundusze mogą zostać użyte na cokolwiek co będzie potrzebne w naszym ekosystemie.

System ten byłby w stu procentach zdecentralizowany i napędzany przez masternody. Fundusze byłyby ustalane i wypłacane bezpośrednio z blockchaina. Blockchain mógłby wynająć deweloperów i w ten sposób wprowadzić nowy koncept płatnych wykonawców w którym ludzie pracują dla projektu, oraz są wynagradzani bezpośrednio przez sieć głosujących operatorów masternodów. Jedną z zalet tego modelu jest to, że może przeżyć on pierwotnych inwestorów. Jeśli pierwsi operatorzy masternodów sprzedaliby swoje monety, ich nowy właściciel lub właściele mogliby sami założyć swoje własne masternody przez co nabyliby prawo do głosowania nad projektami oraz ich budżetem. To gwarantuje istnienie działającego systemu zarządzania projektem nawet wtedy gdy zmieniają się osoby zainteresowane projektem. Taki układ sprawia, że sieć jest w stanie utrzymać się sama bez potrzeby polegania na pracy żadnych konkretnych osób.

Głosowanie masternodów oraz ustalanie budżetu

System ten, funkcjonowałby jako wbudowany w software rozproszony mechanizm głosowania, w którym proponowane są budżety na poszczególne projekty, a Masternody zatwierdzają je po przez głosowanie. Jeśli jakiś projekt uzyska poparcie większości głosujących, dodawany jest do ogólnego budżetu oraz finansowany bezpośrednio przez blockchain wysyłając fundusze bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za dany projekt. Dzięki temu mechanizmowi, moglibyśmy zatrudnić deweloperów i płacić im zaraz po zatwierdzeniu budżetu na dany projektu.

Masternod głosowałby używająć komendy ‘masternode vote yay’ lub ‘masternode vote nay’ . Głosy zostałyby rozesłane do całej sieci razem z instrukcjami dla samej sieci. Budżety nad którymi odbywa się głosowanie możnaby było zobaczyć po użyciu komendy ‘masternode budget show’.

Dobrze zdefiniowany system zarządzania powininen pozwolić kryptowalucie na przeżycie swoich twórców. Nastepne pokolenia operatorów masternodów będą miały prosty mechanizm wspierania tej kryptowaluty. W celu stworzenia rozproszonego systemu zarządzania mechanizm ten będzie utylizował mądrość tłumów oraz więź zaufania stworzoną przez zastaw operatorów Masternodów.

Taki układ sprawiłby znaczący wzrost wartości naszego projektu i pozwoliłby nam na bycie bardziej elastycznym, a to z kolei pozwoliłoby nam konkurować na globalną skalę z takimi systemami płatności jak Bitcoin, czy też karty płatnicze.

Wraz z upływem czasu powinniśmy stworzyć dość mocny zespół profesjonalistów opłacanych bezpośrednio przez system wypłat blockchaina. W rezultacie powinno to znacząco podnieść wartość naszego projektu, gdyż będziemy mieli bardzo stabilną sieć z szybkimi implementacjami usług, co z kolei będzie pwodem dla którego Dash okaże się sukcesem.

Rewizja planu wypłat

Aby zagwarantować długoterminowe utrzymanie blockchaina, sieć zatrzymałaby część wypłat, a operatorzy masternodów mieliby za zadanie działać jako reprezentanci sieci i inwestować zatrzymane fundusze w utrzymanie i rozwinięcie całego projektu. Powinno to przyczynić się do szybszego rozwoju i promocji, wprowadzając w ruch cykl przedsięwzięć korzystnych dla wszystkich użytkowników; wliczając w to kopaczy, operatorów masternodów, inwestorów oraz zwykłych użytkowników. Co więcej, stworzy to mechanizm który da blockchainowi możliwość ‘dbania’ o samego siebie przy czym mechanizm ten jest niemożliwy do kontrolowania przez żadną konkretną osobę.

40% Wypłata dla kopaczy
45% Wypłata dla operatorów Masternodów jako proof-of-service
15% Zarządzany przez Masternody – budżet na rozwój i promocję sieci.

Obecnie, masternody dostają 42.5% wypłaty z każdego wykopanego bloku. Wypłata ta zostałaby ograniczona do 45%. Dalsze wzrosty wypłat trzymane by były przez sieć w oczekiwaniu na zatwierdzenie funduszy przez operatorów masternodów na utrzymanie i rozwój sieci. Byłby to pierwsza i jedyna w swoim rodzaju taka zdecentralizowana oraz samowystarczalna platforma.

Operatorzy masternodów tworzą z siecią coś w rodzaju umowy społecznej i poprzez dedykowanie części swoich przychodów na dalszy rozwój ekosystemu, działają jako jej opiekunowie. Taki system będzie korzystny dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności użytkowników końcowych.

Zyskaliby na tym nie tylko operatorzy ale również kopacze jak i zwykli użytkownicy. Nie różni się to wiele od tego jak kopacze zabezpieczają cały ekosystem. Ponieważ kopacze Dasha nie dostają 100% zysków z wykopywania bloków tak jak to ma miejsce w kryptowalutach opartych na proof-of-work (PoW), my mamy znacznie zdrowszą sieć, która zwiększa wartość wypłat jakie dostają kopacze. Oprócz tego, Masternody będą również mogły głosować nad wprowadzeniem proponowanego systemu. Oznaczałoby to, że pierwszą decyzją podjętą przez operatorów masternodów byłoby de facto zatwierdzenie nowego systemu podejmowania decyzji. Proces ten byłby podobny do zatwierdzania nowej konstytucji.

Takie rozwiązanie podziału nagród za wykopywanie bloków jest samo w sobie rewolucyjne, ponieważ uwzględnia on wszystkie krytyczne elementy – kopanie bloków, utrzymywanie pełnych węzłów, rozwój i promocja - potrzebne kryptowalucie do długoterminowej egzystencji. Co więcej rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie tego wszystkiego bez potrzeby zmiany emisji lub tworzenia dodatkowej inflacji. Sieć po prostu alokuje dostępne jej środki w sposób który jest korzystny dla wszystkich. Taka zmiana już wcześniej okazała się być sukcesem podczas wprowadzenia wynagrodzeń dla pełnych węzłów (Masternodów).
 
Kontrahenci blockchaina oraz wnioski

Kontrahenci wynajęci przez blockchain mogą być deweloperami kodu, specjalistami od promocji, organizatorami, prawnikami lub nawet ludźmi wynajętymi tylko do wykonania jakiegoś jednego konkretnego zadania. Będziemy mieli stronę internetową na której operatorzy masternodów będą mogli zapoznać się oraz przeanalizować składane wnioski o fundusze.

Wnioski będą najpierw rozpatrzone a potem - jeśli zostaną one zatwierdzone przez otrzymanie odpowiedniej ilości głosów - skierowane do wykonania. Zatwierdzone wnioski będą miały nadany priorytet w zależności od ilości otrzymanych głosów poparcia. Kiedy wszystkie środki z całego dostępnego budżetu zostaną podzielone pomiędzy wszystkie zatwierdzone projekty, żadne inne projekty nie zostaną dodane do budżetu.

Strona do składania wniosków – zarys

Zbudowana zostanie strona internetowa z zaproponowanymi projektami. Użytkownicy będą mogli osądzać, które projekty podobają im się najbardziej a wnioskodawcy będą mieli szanse na wprowadzenie popraw aby uwzględnić komentarze użytkowników.

90cuvQZ.png


Każdy wniosek będzie miał załączony PDF z detalami i celami projektu. Oprócz tego będzie istniało coś w rodzaju forum na którym użytkownicy będą mogli dyskutować oceniać i dopracowywać detale zasugerowanego projektu. W każdym momencie masternody będą mogły głosować aby pokazać swój stosunek do danego projektu. Po każdym głosie, oprogramowanie automatycznie przeliczy głosy i jeśli projekt uzyska wymaganą liczbę głosów, sieć natychmiast przyzna wymagane fundusze.

LRuySeu.pngNa stronie internetowej, każdy projekt będzie miał własną osobną sekcję w której będzie również widoczne to jakie jak duże ma poparcie. Masternody będą oddawały głosy, a strona automatycznie podliczy je i zaktualizuje statystki (powyższy graf kołowy) w sekcji projektu. Autorzy projektów będą mieli szanse na klaryfikacje i rozwianie wszelkich wątpliwości jakie mogą nasunąć się użytkownikom poprzez system komentarzy. Dodatkowo w każdej chwili będą oni mogli uaktualnić PDF z detalami projektu. W zamierzeniu ma to być naturalny proces zdobywania poparcia dla finansowania danego projektu.

Cały budżet będzie obliczany i aktualizowany w czasie rzeczywistym tuż po każdym oddanym głosie. Oznacza to, że jeśli już zatwierdzony projekt nie wypali to operatorzy będą mogli zmienić głosy i natychmiast wstrzymać finansowanie.

bsNRoaV.pngCałkowity budżet sieci będzie wynosił 15% z nagród za wykopanie bloku. Cały ten budżet będzie inwestowany w ekosystem Dash. Cel ten zostanie osiągnięty przez głosowanie nad wszystkimi projektami a potem priorytetyzowanie ich według liczby otrzymanych głosów, tak jak jest to pokazane na powyższym obrazku. Każdy projekt będzie dodany do kolejki aż do momenty gdy budżet zostanie wyczerpany. Sam budżet będzie obliczany w sposób nie wymagający zaufani do żadnej trzeciej strony.

Warto zaznaczyć, iż jeśli wyjdzie na jaw, że ktoś nie jest do końca uczciwy i nie używa funduszy w należyty sposób, operatorzy mogą zmienić swoje głosy na ‘przeciw’. Protokół zlicza głosy w czasie rzeczywistym, więc źle zarządzany projekt może zostać usunięty z listy zaledwie w ciągu kilku godzin. Cały system wypłat nie wymaga żadnego zaufania do osób trzecich.

Z powodu zdecentralizowanej natury sieci Masternodów, może zajść potrzeba stworzenia komitetu odpowiadającego za niektóre z zdań lub projektów. Mogłoby to zostać zgłoszone w taki sam sposób, ale to komitety otrzymywałyby środki finansowe. W takim przypadku, komitet musiałaby w sposób przejrzysty raportować o postępach projektu oraz o tym na co idą fundusze.

Jeśli uzbiera się nadwyżka budżetowa, system ten będzie mógł przenieść nadmiar funduszy na swego rodzaju ‘konto oszczędnościowe’. Pozwoli to nam na planowanie na przyszłość oraz oszczędzić na inne, bardziej ambitne projekty. Nie ma ograniczeń co do pomysłów na użycie tych funduszy, więc może się zdarzyć, że finansowane będą projekty o celach zupełnie się od siebie się różniących lub wręcz ze sobą sprzecznych. Powinno to pozwolić na powstanie całkowicie rozproszonego źródła finansowania, które z natury będzie minimalizowało błędy, gdyż sieć dzięki mądrości tłumu i masternodów zawsze będzie się kierować swoim własnym interesem.

Menadżerowie, komitety i płatności fiducjarne

Wymagany będzie pewien stopień nadzoru nad kontrahentami opłacanymi przez sieć. Każdy przegłosowany projekt będzie potrzebował menadżera albo komitet. Od czasu do czasu menadżer będzie zdawał relacje z tego nad czym i jak pracuje wynajęty kontrahent.

Będą również przypadki w których wymagana będzie konkretna suma wyrażona w Dolarach (np. Prawnicy itp.) Takie przypadki będą zarządzane przez komitety, w których pewna grupa ludzi będzie nadzorowała dany projekt. Grupa ta będzie miała portfel obsługujący wiele podpisów elektronicznych (multi-signature wallet) do którego będą wpływały fundusze z sieci. Komitety będą musiały być absolutnie przejrzyste i publikować raporty na temat postępów prac oraz to na co idą pieniądze.

Jeśli jednak komitet nie jest do końca jawny lub nie publikuje aktualizacji o postępach projektu, to społeczność zacznie zadawać pytania i jeśli nie otrzyma na nie satysfakcjonujących odpowiedzi, masternody zmienią swoje głosy na ‘przeciw’ i projekt zostanie usunięty z listy finansowanych przedsięwzięć. System ten jest w pewnym sensie samokontrolujący się.

Skalowanie i przyszłe zastosowania

Ostatecznie będziemy mieli wielu kontrahentów pracujących dla sieci. Jeśli do tego dojdzie to w zależności od potrzeb, mogliby zostać wynajęci menadżerowie do zarządzania dużymi zdecentralizowanymi projektami.

Projekt przywróciłby sieci zdolność podejmowania decyzji na temat przyszłego kierunku w jakim ma podążać Dash. Myślę, że w przyszłości to właśnie w ten sposób będziemy finansować większość nowatorskich projektów, których sobie teraz nawet nie możemy wyobrazić. Ekosystem powinien być stabilny oraz powinien rosnąć bez naszej pomocy. Idea tego projektu polega właśnie na tym, aby blockchain mógł utrzymać sam siebie bez względu na to kto za 10 lat będzie zaangażowany w projekt. Model ten mógłby być bardzo innowacyjny i pozwoliłby na to aby organicznie finansowane projekty konkurowały na równi z projektami wspartymi dużymi sumami pieniędzy.

Podsumowanie

Każdy operator masternoda tworzy z siecią pewną więź zaufania i umowę społeczną, w której zobowiązany jest do dokładania się do rozwoju i utrzymania sieci z której korzysta. W tym modelu, pewna część funduszy otrzymywanych przez operatora jest dana mu tylko na przechowanie a nie na własność. Ta część funduszy trzymana jest przez samą sieć i czeka na to aby została wydana ku korzyści ekosystemu. Każdy dorzuca się po równo oraz proporcjonalnie do korzyści i ryzyka jakie podejmują. Nie ma tutaj żadnej możliwości obejścia systemu. Dodatkowo dochodzi do tego również system głosowania dla masternodów, który pozwala rozproszonej grupie operatorów na ciągłe głosowanie nad alokacją funduszy, bez potrzeby cyklicznego wybierania reprezentantów, jak ma to miejsce w tradycyjnym świecie państw i korporacji.

W naszej wizji przyszłości, ten model jawnych, weryfikowalnych, nie do obejścia kontrybucji do wspólnego dobra jest użyty do zarządzania organizacjami, które są współwłasnością członków tego społeczeństwa. Członkowie ci, poprzez głosowanie będą dzielić się obowiązkami i korzyściami tego systemu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku rządów, korporacji, związków, DAO (zdecentralizowana autonomiczna organizacja – przypisek tłumcza), kryptowalut itp. Model ten nazwaliśmy, zdecentralizowany system zarządzania przez blockchain.

Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę jak silny jest ten model. Na razie nie spieszy się nam z jego wprowadzeniem. Na chwilę obecną chcielibyśmy usłyszeć co mają na ten temat do powiedzenia członkowie naszej społeczności aby móc jeszcze bardziej skrystalizować ten pomysł.
 
Back
Top