• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

"0.11.0 - Darkcoin Core"-release

Bergstrom

Member
Foundation Member
Vi är ivriga att tillkännage releasen av "Darkcoin Core v0.11.0"! Detta är en mycket efterlängtad release och är resultatet av arbetet från fler än 10 personer i nästan 2 månader. Tack till alla de som hjälpte till med denna release genom att utveckla, testa, göra biljetter och till och med tillhandahöll servrar för "testnet".

Här är releaseanteckningarna:

"Darkcoin Core"

 • Förgrening från "Bitcoin 0.9.3". Nästan 2 års utveckling från "Bitcoins" kärnklient vi har dragit nytta av
 • Omgörning till "Darkcoin Core"
 • Versionen flyttad till "0.11" för att indikera en ny stor release
 • Namnändrade klienten till att identifiera med nätverket från "Satoshi" till "Core"
 • Flyttade protokollversionen till 70052
 • Ändrade "p2sh"-adressversioner till att starta med 7 (istället för 3, detta påverkar bara offentliga nycklar. Gamla plånböcker är fortfarande giltiga och användbara!)
 • Ändrade "testnet"-adressversioner till att starta med x eller y (istället för m och n, detta påverkar bara offentliga nycklar. Gamla plånböcker är fortfarande giltiga och användbara!)
 • Definierade "BIP32"-(HD)-adressversioner att börja med "drkp/drkv", ("DRKP/DRKV" för "testnet")
 • Anpassade "BIP44"-mynttyp 5 för "Darkcoin" (x80000005) som definierat i "SLIP-044"
 • Lade till nya enheter: "Duffs" (1/100.000.000 DRK)
 • Lade till enheter för "testnet": "tDRK", "mtDRK", "utDRK", "tduffs"
 • Lade till ny "DNS-seed" från "masternode.io"
 • Lagade plånbokslåsning efter skickade mynt
 • Lade till "-regtest mode", liknande "testnet" men privat med omedelbar blockskapande med "setgenerate RPC"
 • Lade till enskild "darkcoin-cli"-klient
 • Implementerade "KeyPass"-integrering för "CLI", "RPC" och "Qt: keepass", "keepassport", "keepasskey", "keepassid", "keepassname"
"Masternodes":

 • Förbättrade stöd för "start-many" med multi-"masternode"-konfigurering
 • Nya "masternode"-"rpc"-kommandon: "stop-many", "start-alias", "stop-alias", "list-conf"
 • Lagade möjlig "masternode"-betalningsutnyttjande
 • Bättre stöd för icke-specifika "masternode"-betalningar
 • Lade till "masternode"-stöd för "regtest"
 • Slumpartad sortering av "masternodes" innan en ny vinnare väljs
 • Visa antalet "masternodes" i "debug"-fönstret
"Darksend":

 • Minskade den lägre "darksend"-begränsningen till 1,5 DRK
 • Lagade förloppsmätarens beräkning för lägre belopp
 • Förbättrade stöd för att lägga till "DRK" efter att anonymisering har avslutats
 • Lade till denominationsinformation för överblicksfliken
 • Lade till mer detaljerad "Darksend"-statusinformation till överblicksfliken
 • Lade till högpreciserad matchningsmotor i "Darksend"
 • Lade till "Darksend"-saldo till "-getinfo"
 • Ändrade högsta tillåtna mixningsrundor till 16
Fullständiga releaseanteckningar: https://github.com/darkcoin/darkcoin/blob/master/doc/release-notes/release-notes-0.11.0.md

Nedladdningar

11.0.7 Core – alla användare

Källa: https://github.com/darkcoin/darkcoin
Windows .exe: https://github.com/darkcoinproject/darkcoin-binaries/raw/master/darkcoin-0.11.0.7-win.zip
Mac OSX: https://raw.githubusercontent.com/darkcoinproject/darkcoin-binaries/master/darkcoin-0.11.0.7-osx.dmg
Linux: https://github.com/darkcoinproject/darkcoin-binaries/raw/master/darkcoin-0.11.0.7-linux.tar.gz
 
Last edited by a moderator:
Well done Mr Bergstrom !
Please post in local swedish blogs, chatrooms and outlets
Tx
(and happy birthday)
:grin:
 
Back
Top