Hệ quản trị phi tập trung

Quản trị phi tập trung bởi Blockchain, hay DGBB, là nỗ lực của Dash để giải quyết hai vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tiền số: đó là quản trị và cấp vốn.

Quản trị trong một dự án phi tập trung là rất khó, bởi vì theo định nghĩa nó không có thẩm quyền trung tâm nào để ra quyết định cho dự án. Ở Dash những quyết định như vậy được thực hiện bởi một mạng lưới, đó là các chủ của các masternode. Hệ quản trị phi tập trung viết tắt theo tiếng Anh là DGBB là hệ thống cho phép các masternode bỏ phiếu thông qua hoặc không thông qua các đề xuất, mà sau đó có thể được thực hiện (hoặc không) bởi những nhà phát triển của Dash. Một ví dụ điển hình là đầu năm 2016, khi nhóm nòng cốt Dash Core gửi một đề xuất cho mạng lưới để xin phép về việc liệu có nên tăng kích thước khối lên 2 MB. Chỉ trong vòng 24 giờ, đã có sự đồng thuận cho sự thay đổi này. So với Bitcoin nơi có những tranh cãi về việc thay đổi này đã mất một khoảng thời gian chừng 3 năm.


DGBB cũng có nghĩa là Dash tự cấp vốn để phát triển chính nó. Trong khi các dự án khác phải phụ thuộc vào sự tài trợ hoặc đào trước một lượng coin, Dash sử dụng 10% phần thưởng khối để cấp vốn cho sự phát triển của chính nó. Mỗi khi một block được khai thác, 45% phần thưởng sẽ được trả cho thợ mỏ, 45% phần thưởng sẽ được trả cho một masternode, và 10% còn lại không được tạo ra cho đến cuối tháng. Trong tháng, bất kỳ ai cũng có thể lập một đề xuất xin cấp vốn và gửi cho mạng. Nếu đề xuất đó được ít nhất 10% các masternode đồng ý, thì cuối tháng sẽ có một xê ri các "siêu khối" được tạo ra. Tại thời điểm đó, phần thưởng khối mà chưa được chi trả (10% phần thưởng của mỗi khối) sẽ được dùng để cấp vốn cho các đề xuất. Và như vậy mạng lưới Dash tự cấp vốn cho nó bằng việc dành riêng 10% phần thưởng khối cho ngân sách các dự án.

Quản trị là gì và điều đó có nghĩa thế nào đối với Dash

Làm thế nào để bỏ phiếu

Bỏ phiếu tự động

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc tạo ra một nền tảng tiền số đó là sự đảm bảo rằng bạn có thể tạo ra một hệ thống quản trị phi tập trung để quản lý, cấp vốn, duy trì và mở rộng dự án. Thành phần quan trọng này bị bỏ sót trong tất cả các loại tiền số cho đến nay, phản ứng tự nhiên là tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ duy trì giao thức cốt lõi và quảng bá cho coin nhưng nó lại không thực sự liên kết với những người nắm giữ coin theo một cách có ý nghĩa. Cách tiếp cận này thể hiện một số vấn đề mà chúng ta có thể thấy được từ những kinh nghiệm với các nền tảng tiền số cũ hơn.

Hướng dẫn - Amanda B. Bỏ phiếu bằng tay (trong ví QT) DashCentral

Các công cụ quản trị

Hệ thống sẽ hoạt động như là một cơ chế bỏ phiếu phi tập trung được thiết lập trong phần mềm, nơi ngân sách cho các dự án cụ thể được đề xuất, sau đó các masternode sẽ bỏ phiếu cho chúng. Mỗi một dự án, nếu được thông qua, sẽ được cấp vốn một cách trực tiếp từ blockchain đến người thực hiện công việc. Với hệ thống này, chúng ta có thể thuê các nhà phát triển và trả công cho họ trực tiếp sau khi đề xuất công việc được thông qua theo một cách phi tập trung.

Bộ sinh Đề xuất Ngân sách DashCentral VoteTracker Theo dõi ngân sách Trạng thái Đề xuất

Dịch vụ Tự động hoá Đề xuất

Các đề xuất