ระบบการกระจายอำนาจการปกครอง

การกระจายอำนาจการปกครองโดย Blockchain หรือ DGBB คือความพยายามของ Dash ในการแก้ปัญหาสำคัญสองประการใน cryptocurrency: การกำกับและการระดมทุน

การบริหารจัดการในโครงการกระจายอำนาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากตามคำนิยามไม่มีผู้มีอำนาจส่วนกลางในการตัดสินใจโครงการ ใน Dash การตัดสินใจดังกล่าวดำเนินการโดยเครือข่าย นั่นคือโดยเจ้าของของ masternodes ระบบ DGBB อนุญาตให้ masternodes ลงคะแนนให้หรือคัดค้านข้อเสนอซึ่งจะสามารถนำมาใช้ (หรือไม่) โดยนักพัฒนาของ Dash ตัวอย่างที่สำคัญคือต้นปี 2016 เมื่อทีมหลักของ Dash ส่งข้อเสนอไปยังเครือข่ายเพื่อสอบถามว่าควรเพิ่ม blocksize นั้นเป็น 2 เมกะไบต์หรือไม่ ภายใน 24 ชั่วโมงได้มีการอนุมัติข้อตกลงเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว เปรียบเทียบเรื่องนี้กับ Bitcoin ซึ่งการอภิปรายเกี่ยวกับ blocksize นั้นเกิดขึ้นเกือบสามปีแล้ว


DGBB ยังเตรียมเครื่องมือสำหรับ Dash สำหรับจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาตนเอง ขณะที่โครงการอื่นยังต้องขึ้นอยู่กับการบริจาคหรือการขุดหาเงินทุน Dash ใช้ 10% ของรางวัลบล็อคที่จะเป็นทุนพัฒนาตนเอง ทุกครั้งที่บล็อคถูกขุด 45% ของรางวัลจะส่งไปถึงไมเนอร์ 45% จะส่งไปยัง masternode และส่วนที่เหลืออีก 10% ยังไม่ถูกจัดสรรจนกว่าจะสิ้นสุดเดือน ในระหว่างเดือน ทุกคนสามารถสร้างงบประมาณข้อเสนอไปยังเครือข่าย ถ้าข้อเสนอนั้นถูกอนุมัติจะได้รับอย่างน้อย 10 % ของเครือข่าย Masternode ดังนั้นช่วงปลายเดือน superblock ก็จะถูกสร้างขึ้นมา ในเวลานั้นรางวัลบล็อคไม่ได้ถูกจ่ายออกไป (10% ของแต่ละบล็อค) แต่จะถูกใช่เพื่อเป็นทุนให้กับข้อเสนอที่ถูกอนุมัติ เครือข่ายจึงจัดหาทุนด้วยตัวเองได้โดยกักเก็บไว้ 10% แต่ละรางวัลบล็อคเพื่อเป็นงบประมาณโครงการ

การกำกับดูแลคืออะไรและมีความหมายอย่างไรกับ Dash

วิธีการลงคะแนน

ลงคะแนนอัตโนมัติ

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการสร้างแพลตฟอร์มสกุลเงินที่กำลังทำให้คุณสร้างระบบการกระจายอำนาจ, การบริหารจัดการกองทุนการรักษาและขยายโครงการ องค์ประกอบหลักนี้ไม่มีอยู่ในสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ จนถึงปัจจุบัน การตอบสนองตามธรรมชาติคือการสร้างรากฐานที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งมุ่งรักษาโปรโตคอลส่วนกลางและโปรโมทสกุลเงิน แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงใด ๆ เจ้าของเหรียญ วิธีนี้มีปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นแน่ชัดจากประสบการณ์ของแพลตฟอร์มสกุลเงินที่เก่ากว่า

คู่มือ - Amanda B. การลงคะแนนด้วยตนเอง (ใน Wallet QT) DashCentral

เครื่องมือกำกับดูแล

ระบบจะทำงานเป็นกลไกการลงคะแนนแบบกระจายอำนาจที่กำหนดค่าไว้ในซอฟต์แวร์ที่งบประมาณมีไว้เพื่อข้อเสนอพิเศษเฉพาะ จากนั้น masternodes จะโหวตให้ทั้งหมด แต่ละโครงการจะได้รับการเพิ่มเข้าไปในงบประมาณรวมและจ่ายโดยตรงจาก blockchain ให้แก่บุคคลที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลักและจ่ายเงินโดยตรงหลังจากได้รับการอนุมัติการทำงานในแบบกระจายอำนาจ

เครื่องสร้างข้อเสนองบประมาณ DashCentral VoteTracker การตรวจสอบงบประมาณ สถานะข้อเสนอ

บริการข้อเสนออัตโนมัติ

ข้อเสนอ