Zdecentralizowany System Zarządzania

Zdecentralizowane Zarządzanie przez Blockchain lub DGBB jest rozwiązaniem Dash dwóch poważnych problemów kryptowalut: zarządzania i finansowania

Zarządzanie w zdecentralizowanym projekcie jest trudne, ponieważ z definicji nie ma centralnej jednostki, która podejmuje decyzje projektowe. W Dash, takie decyzje są podejmowane przez sieć, a konkretnie, właścicieli masternodów. DGBB (Decentralized Governance by Blockchain) pozwala masternodom na głosowanie “za” albo “przeciw” propozycjom, które później zostaną zaimplementowane (bądź nie) przez deweloperów Dash. Kluczem jest przykład z początku 2016 roku, kiedy zespół Dash Core złożył propozycję do sieci pytając czy wielkość bloku powinna zostać zwiększona do 2 MB. W przeciągu 24 godzin, zostało osiągnięte porozumienie, aby zaakceptować tę zmianę. Dla porównania, sieć Bitcoin debatuje nad tym samym problemem od około 3 lat.


DGBB pozwala także Dash na finansowanie, swojego własnego rozwoju, podczas gdy inne projekty pozostają zależne od dotacji i darowizn lub zabezpieczają się pre-miningiem (przedwcześnie wykopanymi monetami), Dash alokuje 10% nagrody z bloku na finansowanie swojego własnego rozwoju. Za każdym razem, gdy jest wykopywany blok, 45% nagrody trafia do kopacza, kolejne 45% trafiado masternoda, a pozostałe 10% nie zostaje wytworzone aż do końca miesiąca. Podczas tego miesiąca, jakakolwiek osoba może złożyć propozycję budżetu do sieci. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana przez conajmniej 10% masternode'ów, to z końcem miesiąca zostaje stworzona seria "superbloków". W tym czasie, nagrody z bloków, które nie zostały wypłacone (10% każdego bloku) zostają użyte do sfinansowania zaakceptowanych propozycji. W taki sposób sieć finansuje samą siebie rezerwując 10% nagrody z bloku na projekty budżetowe.

Czym jest Governance i co to oznacza dla Dash

Jak głosować

Głosowanie Automatyczne

Jedno z największych wyzwań podczas budowania platformy kryptowalut jest upewnienie się, że stworzony zostanie zdecentralizowany systemu, który pozwoli na zarządzanie, finansowanie, utrzymywanie i ekspansję projektu. Kluczowym elementem, którego brakuje w istniejących obecnie kryptowalutach jest naturalna odpowiedź na utworzenie organizacji non-profit, której zadaniem jest utrzymywanie głównego protokołu i promowanie waluty, ale nie są związane tak na prawdę z tymi, którzy posiadają już jakąś ilość danej waluty w znaczącej ilości. Te podejście ma kilka wad, które są ewidentnie widoczne i łatwe do zaobserwowania w przypadku starszych kryptowalut.

Poradnik - Amanda B. Głosowanie Manualne (w QT Wallet) DashCentral

Narzędzia do Zarządzania

System działa jako zdecentralizowany mechanizm oparty na oprogramowaniu, gdzie proponowane są budżety na dane projekty, na które głosują masternody. Każdy projekt, jeśli zostanie zatwierdzony, jest dodawany do ostatecznego budżetu i zostaje opłacony bezpośrednio przez blockchain osobie, która zdeklarowała się wykonać opisaną pracę. Dzięki temu, możemy zatrudniać programistów i opłacać ich pensje w zdecentralizowany sposób.

Budget Proposal Generator DashCentral VoteTracker Budget Monitoring Status Propozycji

Zautomatyzowane przedkładanie propozycji pod głosowanie

Propozycje