Search results

  1. ngoclan160162

    Gặp mặt offline của cộng đồng mạng vào tháng 9/2019

    Mình dự định tổ chức buổi gặp mặt vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9/2019 tại Đà Nẵng và có thể cả ở Sài Gòn và Hà Nội. Rất mong được hợp tác với các bạn để tổ chức chuỗi gặp gỡ này.