Search results

  1. J

    Masternode là gì?

    Hiện tại, có rất nhiều cách để đầu tư và sở hữu tiền điện tử. Bạn có thể mua một đồng tiền từ rất nhiều các sàn giao dịch hoặc sử dụng tài nguyên máy tính để đào nhiều đồng tiền điện tử. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng Masternode như một phương pháp để hái ra tiền. Vậy Masternode là gì ? Cách...