Search results

  1. peacat

    Buổi họp Dash Meetup tại Cần Thơ

    Chào mọi người, ngày 18 vừa qua bọn mình đã tổ chức buổi seminar Dash Meetup đầu tiên tại Cần Thơ. Buổi offline rất vui và bổ ích. Hy vọng sắp tới bọn mình có thể tổ chức thêm nhiều buổi như thế này nữa