Search results

  1. D

    DỰ ÁN MOZO - Đi shopping "ngó" được tiền

    Mozo là một hệ sinh thái công nghệ nổi trội giúp tăng số lượng khách hàng đến với các trung tâm thương mại lớn trên thế giới và ngay cả các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng. Họ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Năm 2015: Đội duy nhất thành công 100% hệ thống IPS với các yêu cầu của Wanda Group...