Recent content by Tracy Lucky88

  1. Tracy Lucky88

    Nhật Bản: Bảy sàn giao dịch tiền điện tử có thể nhận được giấy cấp phép do FSA

    Các vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa được báo cáo cho cảnh sát Nhật Bản đã tăng 800% trong mười tháng đầu năm. Các sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản đã bị phanh phui 6.000 giao dịch đáng ngờ. Sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản rửa tiền Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã thu thập gần 6.000 giao...