Recent content by Luke

  1. L

    Thuế nhập khẩu Bitmain miner

    Chào mọi người, mình định mua thiết bị của Bitmain, Baikal để đào, nhưng không biết thủ tục nhập khẩu thế nào và thuế bao nhiêu phần trăm? Mọi người tư vấn giùm với. Cám ơn