• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Website chính thức của Dash đã có tiếng Việt

bhkien

Well-known member
Nếu bạn truy cập trang web chính thức của Dash, bạn có thể chọn phần ngôn ngữ tiếng Việt hoặc gõ www.dash.org/vi để truy cập phần tiếng Việt nhé.

Mình cũng đang dịch nhiều tài liệu của trang HTTPS://docs.dash.org/ sang tiếng Việt. Nếu bạn nào muốn tham gia dịch cùng để giúp cộng đồng người Việt thì cho mình biết nhé.
 
Back
Top