• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Sieć Dash zatwierdza stworzenie zdecentralizowanego system zarządzania.

AnarchicCluster

New member
decentralized_governance_blockchain.jpg
10 Czerwiec 2015
Autor: Fernando Gutierrez
Tłumaczenie: AnarchicCluster (napiwki mile widziane: XfubR6FJmwzASMdH9Av2Wd5CiMaAZdaGnv :) )
Oryginał


Przy 70% frekwencji system zdecentralizowanego zarządzania został przegłosowany otrzymując aż 99% głosów poparcia od społeczności Dash.

Sieć Dash została zaprojektowana w taki sposób aby każdy kto chce posiadać pełny węzęł sieci musi dać 1000 DASH pod zastaw oraz dostarczać sieci wielu usług. Jednkaże nie robią oni tego za darmo. W zamian za utrzymanie węzłą dostają oni część nagrody za wykopanie bloku podobnie do kopaczy. Zastaw jest konieczny ponieważ pomaga on zabezpieczyć sieć i zapobiega tworzeniu pełnych węzłów przez osoby o niecnych zamiarach.

Dash, już teraz musi liczyć się z operatorami pełnych węzłów tzw. Masternodów z powodu ich zainwestowanych środków i usług jakie dostarczają sieci. Operatorzy ci mają interes w tym aby Dash odniósł sukces oraz są oni ściśle związani z projektem oraz jego przyszłością. Jako grupa mogą oni działać jako pewnego rodzaju przewodnicy nadający kierunek rozwoju i promocji tego projektu. Ludzie ci pochodzą z bardzo wielu różnych miejsc na świecie oraz mają różne doświadczenia życiowe, ale jedna rzecz jaka ich łączy to jest to, że wszyscy oni są głęboko zainteresowani sukcesem Dash. Ten właśnie fakt czni ich idealnym zgromadzeniem do głosowania nad projektami oraz inicjatywami dalszego rozwoju ekosystemu Dash.

Dash zaimplementował mechanizm głosowania, w którym każdy pełny węzęł posiada dokładnie jeden głos. Głosy są nadawane do sieci oraz mogą zostać zweryfikowane przez zainteresowane strony jeśli zaistenieje taka potrzeba. Ponieważ wielu operatorów może teraz w bardzo praktyczny sposób podejomować wspólne decyzje to oznacza, że cały projekt Dash może być zarządzany w całkowicie zdecentralizowany sposób.

Dodatkowo, operatorzy masternodów zgodzili się na przeznaczenie 10% z nagrody za wykopanie bloku na finansowanie tego właśnie programu. W oryginalnym zamierzeniu, fundusze te miały trafić do masternodów jako dodatkowa zachęta do utrzymania węzła, jednak zamiast tego, zgromadzenie operatorów zadecydowało o reinwestowaniu tych środków poprzez głosowanie nad finansowaniem projektów rozwoju i inicjatyw promocyjnych Dash. Te z kolei mogą zostać zasugerowane przez kogokolwiek ze społeczności tego projektu.

Zbudowana zostanie strona internetowa na której każdy będzie mógł przedłożyć swoje propozycje oraz kosztorysy projektów, wyjaśnić w jaki sposób przysłużą się one ekosystemowi Dash, no i starać się o sfinansowanie swoich pomysłów. Strona ta będzie miała dostęp do masternoda, więc osoby starające się o fundusze będą mogły wysyłąć proponowne budżety projektów prosto do sieci. System ten jest zaprojektowany w okół ideii tzymania wszystkich ważnych danych w samej sieci Dash tak aby był on w stu procentach zdecentralizowany. Sama strona może być utrzymywana niezależnie od sieci, ale nadal być z nią w kontakcie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku stron odczytujących łańcuch bloków (blockchain explorer). Po tym jak propozycja budżetu zostanie wysłana do sieci, masternody mogą nad nią głosować.

Posiadanie dobrze zdefiniowanego sposobu głosowania nad ważnymi decyzjami pozwoli społeczności na pozostanie zjednoczonej gdy zaistenieje potrzeba podjęcia decyzji o nadaniu projektowi nowego kierunku.

System zdecentralizowanego zarządzania i finansowania pozwoli projektowi Dash na pozostanie bardziej elastycznym oraz finansowo niezależnym bez potrzeby polegania na wsparciu z zewnątrz.

W naszej wizji przyszłości wyobrażamy sobie, że model przejrzystej, nie do złamania oraz weryfikowalnej kontrybucji do wpólnego dobra jest użyty przez głosujących do zarządzania organizacjami, które są własnością, lub są zarządzane przez swoich członków. To właśnie ci głosujący będą dzielili się nie tylko korzyściami płynącymy z podejmowania dobrych decyzji ale i odpowiedzialnością za te organizacje, bez względu czy będą to korporacje, związki, DAO, kryptowaluty czy jescze coś innego. Taki model nazwaliśmy; zdecentralizowane zarządzanie przez blockchain.
 
Last edited by a moderator:
Top