• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

Bạn có ý tưởng gì mang lại thêm giá trị cho Dash?

bhkien

Well-known member
Nhiều người quan tâm đến tiền số chỉ vì nó lên giá và khi hết lên giá, thì không còn hứng thú đến nó nữa. Nhưng rất nhiều người đến với Dash vì một lý tưởng về sự tự do tài chính, sự riêng tư về thông tin tài chính, và hy vọng một tương lai khi giải quyết được vấn đề của tiền số thì đã có thể góp sức trong việc thay đổi thế giới, nơi giao thương khắp toàn cầu được thông suốt, nhanh chóng, thuận tiện và tạo ra áp lực cần thiết để các chính phủ phải nhỏ gọn, và đổi mới để đáp ứng như cầu của người dân chứ không phải chỉ vì mục tiêu của các chính trị gia nhằm cái trị người dân.

Nếu bạn thuộc nhóm người thứ 2 thì bạn có ý tưởng nào giúp cho cộng đồng Dash tạo dựng thêm giá trị cho người dùng? Xin hãy cùng chia sẻ ý tưởng, và nếu có thể là cả kế hoạch của bạn. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được những người cùng chí hướng nhưng năng lực lại bổ sung cho nhau!
 
Back
Top