دش و قوانین موجود

هدف سازمان خودگردان نامتمرکز دش (DASH DAO) ترویج، حفاظت و استانداردسازی دش است. در طی مسیرمان، پیام‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌داد بخشی از عملکرد دش تحت قوانین ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد. هدف این سند، پرداختن به برخی از مهم‌ترین این موارد و توضیح دیدگاه ما درباره نحوه اعمال این قوانین به دش است. موارد مطرح شده در اینجا به معنای دیدگاه دقیق قانونی نیست و پیش از تبعیت از موارد مذکور، بهتر است با وکیل‌تان مشورت کنید. هدف از نگارش این سند، بیان موضع‌ ما نسبت به قانون و نیز چگونگی تفسیر قانون به شکلی مناسب است.

بسته موسسه حقوقی کاگنت (Cogent):

تکالیف مالیاتی گردانندگان مسترنودهای دش چیست؟

پاداش بلوک‌ها / دش بلوکه شده مسترنودها / سود سرمایه / بدهی اولیه / بدهی ثانویه / ... همگی مواردی هستند که در این بخش به آنها می‌پردازیم

آیا گردانندگان مسترنودها تحت قوانین مالیاتی ایالات متحده قرار می‌گیرند؟

فهرست کامل

تکالیف مالیاتی مسترنود

راهنمای صوتی

پول رسمی محلی را به دش تبدیل کرده و آن را به کیف پول‌تان بفرستید. اطلاعات بیشتر