طرح‌های گرافیکی ترویجی

از این طرح‌های گرافیکی می‌توان برای در خدمات آنلاین، خرده‌فروشی‌ها، محتوای چاپی و یا با هر نوع هدف ترویجی دیگر استفاده کرد.

دش در حال حاضر در حال بازطراحی وب‌سایت و سایر دارایی‌های خود و به‌کارگیری هویت بصری جدید تاییدشده توسط شبکه است. لطفا از منابع و راهنمای سبک زیر برای جایگزینی موارد قدیمی استفاده کنید.Raw Code snippet for scalable SVG

Copy and paste code below


						
					

Result

D_coin

هویت بصری دش

ترکیب رنگ رسمی

این موارد چهارچوب توصیه شده برای استفاده است تا طراحی زیبایی‌شناختی برای برند دش همواره یکنواخت باشد.

Blue

RGB: 0, 141, 228

CMYK: 76, 38, 0, 0

Hex: #008de4

PANTONE: 2925c

White

RGB: 255,255,255

CMYK: 0,0,0,0

Hex: #ffffff

PANTONE: -

Deep blue

RGB: 1, 32, 96

CMYK: 100, 94, 31, 29

Hex: #012060

PANTONE: 534c

Gray

RGB: 120, 120, 120

CMYK: 54, 46, 45, 11

Hex: #787878

PANTONE: Cool Gray 9 C

Midnight Blue

RGB: 11, 15, 59

CMYK: 100, 96, 41, 53

Hex: #0b0f3b

PANTONE: 5255c

Black

RGB: 17, 25, 33

CMYK: 82, 71, 59, 75

Hex: #111921

PANTONE: Black 6 C

تایپوگرافی

این موارد همگی جزو چهارچوب پیشنهادی است تا طراحی زیبایی‌شناختی برای برند دش همواره یکنواخت باشد.

Roboto Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%

Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%