Οδηγός στυλ επωνυμίας και στοιχείων

Αυτός ο οδηγός στυλ επωνυμίας περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα πλήρως αναγνωρίσιμο σημείο επαφής για το Dash. Προσφέρει επίσης στους αξιόλογους συνεργάτες μας τις απαραίτητες πληροφορίες για να εμπορεύονται και με επιτυχία και σαφήνεια την επωνυμία τους σε συνδυασμό με τη δική μας.

Κατεβάστε τον οδηγό Στυλ(52MB)

Χρωματική Παλέτα

Dash Blue

RGB: 0, 141, 228
CMYK: 76, 38, 0, 0
PMS: 2925c
Hex: #008de4

Deep Blue

RGB: 1, 32, 96
CMYK: 100, 94, 31, 29
PMS: 534c
Hex: #012060

Midnight Blue

RGB: 11, 15, 59
CMYK: 100, 96, 41, 53
PMS: 5255c
Hex: #0b0f3b

Black

RGB: 17, 25, 33
CMYK: 82, 71, 59, 75
PMS: Black 6 C
Hex: #111921

Gray

RGB: 120, 120, 120
CMYK: 54, 46, 45, 11
PMS: Cool Gray 9 C
Hex: #787878

White

RGB: 255,255,255
CMYK: 0, 0, 0, 0
PMS: -
Hex: #ffffff

Τυπογραφία

Montserrat

Ιδανικό για επικεφαλίδες και τίτλους τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Δείτε τα ελαφρύτερα στην ομάδα όταν χρησιμοποιείτε σε 35pt ή παραπάνω.

Open Sans

Χρησιμοποιείται για το σώμα, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός. Το Open Sans μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και τα 18pt, μετά κοιτάξτε στο Montserrat για επικεφαλίδες.

Roboto Condensed

Το Roboto Condensed είναι ιδανικό όταν ο χώρος είναι πλούσιος σε GUI εφαρμογές.

Λογότυπα του Dash

Εικονίδια Dash

πρωτογενές κομμάτι κώδικα για κλιμακούμενο SVG

Αποτέλεσμα