Οδηγός στυλ επωνυμίας και στοιχείων

Αυτός ο οδηγός στυλ επωνυμίας περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα πλήρως αναγνωρίσιμο σημείο επαφής για το Dash. Προσφέρει επίσης στους αξιόλογους συνεργάτες μας τις απαραίτητες πληροφορίες για να εμπορεύονται και με επιτυχία και σαφήνεια την επωνυμία τους σε συνδυασμό με τη δική μας.

Κατεβάστε τον οδηγό Στυλ(52MB)

Χρωματική Παλέτα

Τυπογραφία

Λογότυπα του Dash

Εικονίδια Dash

πρωτογενές κομμάτι κώδικα για κλιμακούμενο SVG

Αποτέλεσμα